Termo energija

Razširitev AC pretakališča v Termoelektrarni Brestanica

V poletnem času so v Termoelektrarni Brestanica pričeli z nadgradnjo in razširitvijo avto cisternskega pretakališča za dovod tekočega goriva iz avto cistern v obstoječe rezervoarje.
 

Razširitev AC pretakališča v Termoelektrarni Brestanica

Glede na usmeritve sistemskega operaterja EES v zvezi s prihajajočim stanjem na energetskem trgu, so v TEB v poletnem času pričeli z nadgradnjo in razširitvijo avto cisternskega (AC) pretakališča  za dovod tekočega goriva iz avto cistern v obstoječe rezervoarje volumna 3 x 6500 m³. Razširitev obstoječega in izgradnja novega AC pretakališča sicer poteka v dveh fazah. Prva je razširitev obstoječega AC pretakališča z dvema dodatnima pretakalnima mestoma na južni strani R1, R2, R3, kjer gre za izvedbo pripravljalnih in gradbenih del ter vključuje izvedbo vseh potrebnih storitev za postavitev tehnološke opreme in pripadajočih del na projektu: AC pretakališče, pretakalni ploščadi PP2 in PP3, zunanjo ureditev in trase tehnoloških vod, v drugi fazi pa sledi izgradnja novega AC pretakališča na severni strani R1, R2, R3 z dvema pretakalnima mestoma, ki je potrebna za polno zmogljivost obratovanja vseh plinskih blokov PB 1-7, 24/7.

Do 2. oktobra 2022 so v Termoelektrarni Brestanica zaključili 1. fazo izvedbe, in sicer izgradnjo dveh dodatnih pretakalnih mest. TEB lahko s svojimi prilagodljivimi agregati in ustrezno infrastrukturo proizvaja električno energijo iz fosilnih virov (zemeljski plin in dizelsko gorivo), to je konično, trapezno in po potrebi pasovno energijo, omogoča primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije, otočno obratovanje in napajanje določenega števila porabnikov na območju Posavja in Dolenjske, rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca in skladiščenje tekočih goriv. 

Mare Bačnar
O avtorju