Energetika

Razvoj narekuje funkcionalno distribucijsko omrežje

Mag. Stanislav Vojsk iz družbe SODO o vplivu električnih vozil in toplotnih črpalk na elektrodistribucijsko omrežje.
Razvoj narekuje funkcionalno distribucijsko omrežje

Polnilnice za električna vozila v elektrodistribucijskem omrežju, kot je povedal mag. Stanislav Vojsk, zaenkrat še ne pomenijo motenj v upravljanju, predvsem zato, ker jih je sorazmerno malo.

»Ocenjujemo, da vpliv ne bo več zanemarljiv, ko bo glede na vsa vozila v državi v uporabi 20-25 % električnih vozil. Medtem pa se vpliv ogrevanja s toplotnimi črpalkami že čuti v posameznih delih distribucijskega omrežja. Ob naraščajočem trendu uporabe toplotnih črpalk in napovedih glede uporabe električnih vozil v cestnem prometu pričakujemo vplive, ki smo jih ocenili v študiji Vpliv množične elektrifikacije osebnega prometa in ogrevanja na razvoj distribucijskega omrežja, ki je izhodišče za izdelavo razširjene variante razvoja v Razvojnem načrtu,« je poudaril mag. Vojsk. Omenjeno tematiko je med drugim izpostavil tudi na letošnji Strateški konferenci distribucije.

Študija je izdelana na osnovi sprejete Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov. Upoštevan je rastoči trend ogrevanja s toplotnimi črpalkami, ki je podprt s subvencijami iz Eko sklada.

Prej ali slej bo potrebna okrepitev omrežja    

»V primeru množične elektrifikacije prometa in ogrevanja bo najprej potrebna ojačitev nizkonapetostnega omrežja, saj to omrežje v povprečju ni zgrajeno za takšne obremenitve. V primeru mrzlega zimskega dne lahko pričakujemo konične obremenitve posameznih individualnih gospodinjstev okoli 15 kW, dosedanje so bile do 5 kW. Z upoštevanjem dejavnikov prekrivanja bi takšno gospodinjstvo bremenilo omrežje z močjo okoli 10 kW,« je dejal mag. Vojsk.

Kot je ob tem še dodal, bo treba z naraščanjem omenjenih vplivov najprej ustrezno dimenzionirati nizkonapetostno omrežje (NNO) nato pa še srednjenapetostno omrežje (SNO). Pri tem bo zelo pomembno aktivno upravljanje omrežja, kar med drugim pomeni tudi prilagajanje odjema, s čimer bo mogoče optimalno izkoriščanje danih zmogljivosti. Seveda bodo pri tempu uporabe električnih vozil in toplotnih črpalk imele veliko vlogo tarifna politika, cene električne energije in subvencije. Sicer pa je zagotovitev prehoda današnjih omrežij v napreden in funkcionalen distribucijski sistem z optimalnimi stroški in enotnim pristopom eden od glavnih ciljev v obdobju 2019-2028.