Energetika

Razvojni center Energija dobil nov učni poligon

Velenjčani so z novim poligonom dobili vrsto naprav, ki omogočajo nadaljnje raziskave na področju učinkovitega pridobivanja energije.
Razvojni center Energija dobil nov učni poligon
Razvojni center Energija – razvojno raziskovalni center (RCE), ki je bil ustanovljen pred dvema letoma, z namenom povezovanja na področju energetike in varovanja okolja, je konec minulega tedna v Velenju odprl vrata za nove razvojno raziskovalne priložnosti. S priložnostno slovesnostjo je bil namreč svojemu namenu predan učni poligon pilotnih naprav, ki je namenjen praktičnemu usposabljanju, prenosu aplikativnih razvojnih znanj, dopolnitvi učnih programov ter sodelovanju z razvojnimi inženirji, ki tehnologije implementirajo na dejanskih tržnih projektih. Poligon je nastal v sodelovanju med RCE, Esotechom in Visoko šolo za varstvo okolja, na isti lokaciji pa deluje tudi pilotna naprava za fiksacijo CO2,, ki jo skupaj z RCE razvija Premogovnik Velenje.
Kot je ob otvoritvi novega poligona poudarila direktorica RCE dr. Marta Svetina Veder, gre za pomembno povezovanje strokovnjakov s področja energetike in varovanja okolja in študentov ter prenos razvojnih dosežkov, znanja, tehnologij, inovativnih dosežkov in prototipov v prakso. Podobnega mnenja je bila tudi direktorica Visoke šole za varstvo okolja mag. Milena Pečovnik, ki je med drugim dejala, da tovrstno praktično usposabljanje pomeni dodano vrednost učno izobraževalnim procesom.
Dr. Sani Bašič, glavni razvojni projektant in vodja projekta, pa je ob tej priložnosti predstavil vzpostavljen poligon pilotnih naprav, ki za proizvodnjo električne energije izkoriščajo obnovljive vire energije in obsegajo tudi napredne načine čiščenja emisij v ozračje ter priprave tehnoloških voda. Učni poligon sestavljajo pilotne naprave: bioplinska naprava s pripravo substratov, naprava za čiščenje SO2 iz dimnih plinov, naprava za čiščenje TOC iz dimnih plinov, naprava za pripravo tehnoloških in pitnih voda, pripadajoči laboratoriji in merilna mesta. Esotech je brezplačno prenesel na RCE znanje, tehnologije ter razvojno opremo, izdelke in prototipe iz navedenih tehnoloških področij, ki so jih razvijali v zadnjih sedmih letih v okviru samostojnih ali podprtih razvojno raziskovalnih projektov in na katerih temeljijo lastne tehnološke rešitve in lastni inovativni izdelki. Z njimi so v tem času ustvarili tudi  občutno rast dodane vrednosti, več kot podvojili prihodke, ter samo v letošnjem letu ustvarili 25 dodatnih kakovostnih delovnih mest.
V RCE, ki je mesto povezovanja praktičnih znanj s teoretičnim in akademskim znanjem na konkretnih inovativnih tehnoloških projektih na področju energetike in varovanja okolja, sicer trenutno poteka kar sedemnajst razvojno raziskovalnih projektov. Razvojni center, ki trenutno zaposluje štirideset raziskovalcev, intenzivno spodbuja dolgoročni razvoj na področju energetike z namenom pospeševanja gospodarske rasti in konkurenčnosti lokalnih energetskih podjetij v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru. (bj)
Brane Janjič
O avtorju