Energetika

Redna seja skupščine družbe Elektro Maribor

Družba je tudi v zahtevnih razmerah leta 2020 poslovala uspešno in izpeljala za skoraj 31,6 milijona evrov investicij.
Redna seja skupščine družbe Elektro Maribor
Delničarji družbe Elektro Maribor so se včeraj sestali na 26. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 87,66 odstotkov osnovnega kapitala. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave. Iz letnega poročila za leto 2020 izhaja, da je družba lani poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 10.473.594 evrov. Elektro Maribor je konec minulega leta imel 221.067 uporabnikov omrežja, 755 zaposlenih, 700 delničarjev in upravljal z 16.867 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja. V letu 2020 so za investicije namenili 31,571 milijona evrov, s čimer so povečali robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 72,7 odstotka, povečali delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 94,3 odstotka ter za 42 odstotkov povečali tudi število mrežno integriranih proizvodnih virov. 
Na skupščini je bil sprejet predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini nekaj več kot 3,29 milijona evrov evra uporabi za izplačilo dividend, ki jih bo družba izplačala dne 30. septembra letos. Na seji so tudi potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter jima podelili razrešnici. Skupščina je imenovala tudi novega člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje, in sicer Sama Iršiča, ki bo mandat prevzel 1. septembra. Podrobno letno poročilo družbe je objavljeno na spletni strani Elektra Maribor.
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.