Jedrska energija

Remont prehaja v zaključno fazo

Priključitev elektrarne na omrežje načrtovana v začetku drugega tedna novembra.

Remont prehaja v zaključno fazo

Ekipe sodelavcev NEK in pogodbenih partnerjev z veliko zavzetostjo opravljajo remontna vzdrževalna dela, preverjajo opremo in sisteme ter izvajajo posodobitve; veliko so jih že končali. V reaktorski posodi so nameščeni gorivni elementi za naslednji gorivni ciklus, ki bo trajal do pomladi 2024. Pri projektu zamenjave visokotlačne turbine, ki je ključna komponenta obratovanja in opredeljuje dolžino trajanja remonta, pa bo pogodbeni partner potreboval več časa, kot je načrtoval. Skupaj z njim se v NEK osredotočajo na dokončanje del in vzpostavitev pogojev za ponovno obratovanje elektrarne, ki je predvideno v začetku drugega tedna novembra.

Zamenjava visokotlačne turbine, ki je del sekundarnega sistema elektrarne, vključuje tudi zamenjavo notranjih delov regulacijskih ventilov za dovod pare na visokotlačno turbino. V kompleksnem projektu so najprej odstranili turbino, ki je svojo nalogo opravljala od začetka obratovanja elektrarne. Sledilo je vstavljanje komponent nove turbine ter njihovo sestavljanje in povezovanje z ostalimi sistemi.

Pri večslojnem navarjanju in obdelavi sedišč ventilov na nove dimenzije je prišlo do zamude zaradi odpovedi dveh od štirih posebnih varilnih strojev, ki jih zunanji izvajalec Siemens ni mogel nadomestiti in je porabil več časa, kot je načrtoval, ter s tem neposredno vplival na dolžino remonta. Elektrarna bo zato ponovno priključena na omrežje nekaj dni kasneje.

V NEK delajo vse, kar je v njihovi moči, da izvajalec projekt kakovostno in čim prej konča, da lahko ponovno vzpostavijo pogoje za zagotavljanje neprekinjene, stabilne energetske oskrbe Slovenije in Hrvaške.

Končana vnos goriva v reaktor in 10-letni preventivni servis sistema kontrolnih palic

V minulem tednu so člani multidisciplinarne ekipe NEK z veliko zavzetostjo in natančnostjo sestavili reaktorsko sredico. Vseh 121 gorivnih elementov, med njimi 56 novih, je ponovno v reaktorski posodi. NEK je ena redkih elektrarn, v kateri iznos in vnos goriva v reaktorsko posodo izvedejo operaterji elektrarne. Po zaprtju reaktorske posode – namestitvi reaktorske glave – so sledile priprave na polnitev primarnega sistema z vodo; sistem bo segret pred zagonom elektrarne.

Profesionalno delo je izjemnega pomena, saj so od brezhibnega rokovanja z gorivom odvisni tudi popolna celovitost goriva in dolgoročna stabilnost ter varnost obratovanja. Veliko zanesljivost obratovanja je NEK dokazala tudi v preteklem 18-mesečnem ciklusu, ko so 513 dni nemoteno zagotavljali elektriko med epidemijo med zaprtjem države in v izjemno sušnem ter vročem poletju. Uspešno je končan tudi 10-letni preventivni servis sistema kontrolnih palic reaktorja. Sistem je namenjen uravnavanju moči reaktorja ter ima pomembno vlogo pri zaustavitvah in zagonih elektrarne.

Obsežna preverjanja kondenzatorja

Delovne ekipe so v teh dneh opravile tudi obsežen pregled in oceno stanja glavnega kondenzatorja, ene ključnih komponent v sekundarnem krogu elektrarne. Kondenzator sestavljajo štiri komore s po 8400 cevmi skupaj jih je torej kar 33600. Opravljen je bil tudi vizualni pregled z obeh strani ter pregled korozijskih etalonov. Ocene po pregledu so potrdile ustrezno stanje kondenzatorja za dolgoročno obratovanja.

Na koncu projektnih in vzdrževalnih del bodo v naslednjih dneh na vrsti še številna preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter nadzorna testiranja.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.