Termo energija

Revizija plinskega bloka v Termoelektrarni Brestanica

Revizija je obsegala vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav.

Revizija plinskega bloka v Termoelektrarni Brestanica

Skladno z letnim planom vzdrževanja je v družbi TEB prejšnji mesec potekala A revizija plinskega bloka PB4. Dela so se izvedla brez razstavljanja turbine, odprli so le zgorevalno komoro. Opravljeno je bilo čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregledali so zajem zraka ter oljni in hladilni sistem. Na  temperaturno najbolj obremenjenih delih so opravili penetrantske preizkuse na zvarnih mestih. Izvedene so bile tudi meritve pozicij rotorja in pregled pomožnih pogonov. Poudarek pri tej reviziji je bil zamenjava enega od izolacijskih ventilov na dobavi zemeljskega plina. Vzporedno s tem so bile izvedene tudi meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregledana so bila tlačna stikala, manometri ter ostala inštrumentacija. Pri delih je sodelovalo več zunanjih izvajalcev, in sicer GE Power, QTechna, Numip in EIMV.

Po končani reviziji so opravili hladna in vroča porevizijska testiranja. Pri hladnih testih so preverili delovanje kompletnega mazalnega sistema skupaj z zasilno mazalno črpalko in krmilnim oljem ter sistem za dvig in vrtenje rotorja. Pregledali so tudi sistem krmilnega zraka, hladilni sistem, sistem plinastega in tekočega goriva ter sistem NOx vode. Pri vročih testih pa so preverili zagon na plin in dieselsko gorivo, obremenitev na polno moč, preklop goriva ter razbremenitev.   

Tako plinski blok PB4 kot PB5 sta z obratovanjem pričela v letu 2000. Delovanje blokov je okolju prijazno: koncentracije škodljivih snovi (NOX, CO, SO2) v izpušnih dimnih plinih in hrup, ki ga pri tem proizvajata, so pod zakonsko določenimi mejami.

Mare Bačnar
O avtorju