Termo energija

Reviziji plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica

Uspešno zaključeni reviziji plinskih blokov PB4 in PB3 v Termoelektrarni Brestanica sta potekli brez razstavljanja turbine ter potrdili zanesljivo delovanje in predanost skupine TEB visokim standardom v industriji elektroenergetike.

Reviziji plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica

Konec septembra in začetek oktobra 2023 je Termoelektrarna Brestanica uspešno zaključila A revizijo plinskega bloka PB4. Gre za temeljit pregled in vzdrževanje, ki so ga izvedli v skladu z letnim planom vzdrževanja. Vizualni pregled kritičnih komponent je potekal brez razstavljanja turbine, odprli so le zgorevalno komoro. Pri tem so se osredotočili na čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema ter preglede zajema zraka, oljnega in hladilnega sistema. Poseben poudarek je bil na temperaturno najbolj obremenjenih delih, kjer so izvedli penetrantske preizkuse na zvarnih mestih. Poleg tega so opravili meritve pozicij rotorja in pregled pomožnih pogonov. Revizija je prinesla tudi pomembne nadgradnje, med katerimi izstopajo zamenjava glavnih komponent AC/DC sistema, obnova SAM omare ter zamenjava induktivnih stikal na zgorevalni komori. Sodelovalo je več zunanjih izvajalcev, med njimi GE Power, QTechna, Numip, EIMV, C&G (Prinsis), ELWE in Kolektor CPG. Po zaključeni reviziji so izvedli hladna in vroča porevizijska testiranja, kjer so preverili delovanje različnih sistemov in opreme.

Redna letna revizija plinskega bloka PB3: celovit pregled in vzdrževanje

V septembru je Termoelektrarna Brestanica izvedla tudi redno letno revizijo plinskega bloka PB3. Tudi tu je šlo za temeljit pregled in vzdrževanje, ki so ga izvedli v skladu z letnim planom vzdrževanja. Dela so zajemala pregled strojnega, elektro in I&C področja, vključno z vizualnimi pregledi kritičnih komponent ter servisiranjem in pregledom pomožnih naprav. Turbina ni bila razstavljena, vendar so opravili čiščenje izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov, zajema zraka, oljnega in hladilnega sistema ter ostalih pomožnih pogonov. Izveden je bil tudi servis zagonskega diesel agregata. Tudi pri tej reviziji je bil poudarek na temperaturno najbolj obremenjenih delih, kjer so izvedli boroskopski pregled. Poleg tega so bile izvedene meritve izolacijskega sistema na generatorju ter preverjeni tlačna stikala, manometri in ostala inštrumentacija. Na reviziji sta sodelovali podjetji EIMV in DD Servis Zagreb. Po zaključeni reviziji so opravili tudi porevizijske teste za preverjanje delovanja sistemov.

Pregledi in nadgradnje za zanesljivo delovanje

Revizije plinskih blokov PB4 in PB3 v Termoelektrarni Brestanica so prinesle pomembne vpoglede in nadgradnje za zagotovitev zanesljivega delovanja. S temi vzdrževalnimi postopki so strokovnjaki iz Termoelektrarne Brestanica dokazali zavezanost k trajnostni energetiki ter visokim standardom v industriji elektroenergetike.
 

Mare Bačnar
O avtorju