e-mobilnost

Revizorji EU bodo preučili prizadevanja EU glede proizvodnje baterij

Evropsko računsko sodišče pripravlja revizijo, da bi ugotovilo, ali je Evropska komisija uspešno razvijala globalno konkurenčno in trajnostno vrednostno verigo baterij v EU in ali je bil s projekti, ki se podpirajo v državah članicah, ustvarjen največji možni učinek financiranja EU. 

Revizorji EU bodo preučili prizadevanja EU glede proizvodnje baterij

Revizija se izvaja v kontekstu naglega povečanja proizvodnje baterij v Evropi, ki se pričakuje do leta 2025 in zaradi katerega bi EU postala druga največja proizvajalka baterij na svetu, takoj za Kitajsko. Povečanje trajnostne proizvodnje baterij v EU ne bo le olajšalo prehoda EU na čisto energijo, ampak bo tudi ključno za konkurenčnost njene avtomobilske industrije in zmanjšanje odvisnosti od tujih dobaviteljev baterij. Poleg tega se bo morala EU spoprijeti z nalogo zagotovitve surovin, ki je ključnega pomena.

Članica Evropskega računskega sodišča Annemie Turtelboom, ki bo vodila revizijo, je dejala, da so baterije izredno pomembne za vlogo, ki jo ima Evropa kot pomemben industrijski igralec in vodilni igralec pri prehodu na čisto energijo, pa tudi za njeno strateško neodvisnost. V reviziji bodo ocenili, ali ukrepanje EU spodbuja razmah baterij v Evropi ter ali prispeva h konkurenčni in trajnostni vrednostni verigi.

Za dosego podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 je Evropska komisija trajnostni razvoj in proizvodnjo baterij opredelila kot strateško nujnost za Evropo ter v zadnjih letih temu področju namenila znatna finančna sredstva, kar se bo verjetno nadaljevalo tudi v prihodnosti. Po pričakovanjih naj bi se do leta 2025 proizvodnja baterij v Evropi v primerjavi z letom 2020 povečala za skoraj desetkrat, in sicer s 44 GWh (šest odstotkov svetovne zmogljivosti) na 400 GWh. Ta gospodarska dejavnost naj bi tako vključevala 800 tisoč delovnih mest in ustvarila približno 250 milijard evrov na leto. V podporo tako hitri rasti, ki je predvsem posledica povečanega povpraševanja po električnih vozilih, bo morala EU zagotoviti stabilen dostop do surovin. Vendar pa se kritične surovine, kot so litij, kobalt in nikelj, v EU ne pridobivajo v zadostnih količinah, da bi pokrile pričakovani porast povpraševanja v prihodnosti, poleg tega pa bo na proizvodnjo baterij v EU in njeno strateško neodvisnost negativno vplivalo tudi tveganje pomanjkanja, ki ga bo vojna v Ukrajini še poslabšala.
Evropska komisija je skušala ta tveganja obravnavati z osredotočenjem na trajnostno pridobivanje, diverzifikacijo dobave in odpornimi vrednostnimi verigami.

Prve ocene kažejo, da je bilo za projekte, povezane z baterijami, iz proračuna EU med letoma 2014 in 2020 zagotovljenih vsaj 1,25 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dodatnih 500 milijonov evrov v obliki jamstev za posojila. V okviru vodilnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa je bilo za to področje za obdobje 2021–2027 namenjenih 925 milijonov evrov, mejniki in ciljne vrednosti, povezani z baterijami, pa so tudi del nekaterih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. 

Revizorji bodo preučili strategijo in cilje Evropske komisije za vrednostno verigo baterij v EU ter njihovo skladnost navzkrižno preverili s širšimi strategijami EU za podnebno nevtralnost in trajnostno mobilnost. Preučili bodo tudi, ali je Evropska komisija izbrala ustrezna in uspešna orodja za posredovanje v sektorju, ki ga večinoma vodi industrija, kako je med letoma 2014 in 2020 temu sektorju dodeljevala sredstva EU in kateri rezultati so bili doslej doseženi. Revizorji pa bodo obiskali tudi Nemčijo, Španijo, Francijo, Poljsko, Švedsko (države, v katerih se izvajajo projekti, povezani z baterijami, ki prejemajo največ sredstev EU) in Portugalsko (državo z največjimi znanimi zalogami litija v Evropi).
Poročilo naj bi revizorji pripravili približno v enem letu.

Polona Bahun
O avtorju