Energetika

S 1. majem višja cena toplote

Dvig cene se bo na položnici za mesec maj odrazil kot približno osemodstotna podražitev.

S 1. majem višja cena toplote

Energetika Ljubljana vse do konca ogrevalne sezone 2021/2022 cene toplote v daljinskem ogrevanju Ljubljane ni spreminjala in tako uspela držati obljubo, ki jo je uporabnikom dala z decembrom 2021. Zaradi vse višjih cen energentov (zemeljskega plina, premoga, lesne biomase, ELKO), ki jih uporablja za proizvodnjo toplote, kot tudi potrebnih emisijskih kuponov, pa je po ogrevalni sezoni primorana variabilno ceno toplote uskladiti s stroški. Z majem bo variabilna cena toplote višja za 12,75 odstotka oziroma za 9,5 evra na MWh (z obstoječih 75,33 se bo dvignila na 84,94 evra/MWh). Dvig cene se bo na položnici za mesec maj odrazil kot približno osemodstotna podražitev.

Kot pojasnjujejo v Energetiki Ljubljana, posledice cenovnih šokov na trgih energentov iz druge polovice leta 2021, katerih zelo potrebno stabilizacijo sedaj onemogoča še rusko-ukrajinska vojna, vse bolj vdirajo v energetsko preskrbo končnih uporabnikov. Dobavitelji energije so si bremena izjemnih skokov nabavnih cen nalagali na svoja ramena in jih poskušali v kar se da najmanjši meri prelagati na končne uporabnike. Bremena visokih nabavnih cen postajajo pretežka, zato so ponovne uskladitve cen oskrbe z energenti neizogibne. Energetika Ljubljana, ki z daljinsko toploto oskrbuje 60.657 stanovanj oziroma skoraj polovico vseh stanovanj v Mestni občini Ljubljana, bo tako po koncu ogrevalne sezone morala dvigniti variabilno ceno toplote, in sicer za 12,75 odstotka oziroma z dosedanjih 75,33 evra na 84,94 evra za MWh.

Skupni mesečni strošek ogrevanja za mesec maj bo zaradi pričakovane nižje porabe toplote sicer nižji od skupnega mesečnega stroška za mesec april 2022, a če skupni mesečni strošek za mesec maj primerjamo s prej veljavno ceno (iz decembra 2021), bo ta za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 višji za okvirno štiri evre in bo znašal okvirno 54 evrov (z vsemi dajatvami in DDV), za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo višji za okvirno deset evrov in bo znašal okvirno 153 evrov (z vsemi dajatvami in DDV).
Skupni letni strošek ogrevanja za leto 2022 bo v primerjavi s ceno iz decembra 2021 za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 višji za okvirno 41 evrov in bo znašal okvirno 875 evrov (z vsemi dajatvami in DDV), za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo višji za okvirno 124 evrov in bo znašal okvirno 2.862 evrov (z vsemi dajatvami in DDV).

Če primerjamo skupni letni strošek ogrevanja za leto 2022 s skupnim letnim stroškom za leto 2021, upoštevaje vse spremembe cene toplote v obeh koledarskih letih, pa se bo ta v letu 2022 glede na leto 2021 za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 povečal za okvirno 41 odstotkov in bo znašal 875 evrov (z vsemi dajatvami in DDV), za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa za okvirno 38 odstotkov in bo znašal 2.862 evrov (z vsemi dajatvami in DDV). 
V Energetiki Ljubljana poudarjajo, da je daljinsko ogrevanje izjemnega pomena za zagotavljanje kakovosti zraka in s tem bivanja v Ljubljani. Zato se ob zagotavljanju prehoda v nizkoogljično družbo z zmanjšanjem premoga na račun zemeljskega plina, trenutno najbolj osredotočajo na razvoj v smeri dodatne razpršenosti energentov in ob tem k povečanju rabe domačih energentov (lesne biomase in goriva iz odpadkov). Z razpršenostjo virov, ki jo bodo v čim večji meri zagotavljali domači energenti, bodo lahko v največji meri vplivali na znižanje in stabilnost cene toplote.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.