Energetika

S februarjem nove cene in prenovljena ponudba

Elektro Gorenjska Prodaja je danes predstavila nove cene in prenovljeno ponudbo za prodajo električne energije gospodinjskim odjemalcem.
S februarjem nove cene in prenovljena ponudba

Nove cene začnejo veljati s 1. februarjem in odražajo razmere na trgu z električno energijo. Elektro Gorenjska Prodaja, ki je od matične družbe Elektro Gorenjska prevzela 72 tisoč gospodinjskih in deset tisoč poslovnih odjemalcev, je od matične družbe namreč prevzela tudi zavezo, da do konca leta 2011 kot edini dobavitelj električne energije med distribucijskimi podjetji ne bo spremenila cen. To pomeni, da podjetje svojim gospodinjskim odjemalcem cen ni spremenilo že od 23. marca 2009, in je zadnje od distributerjev, ki je ceno prilagodilo razmeram na trgu z električno energijo. Slovenija je namreč zelo vpeta v mednarodni trg z električno energijo in je odvisna od gibanj cen na borzah, na katero vplivajo številni dejavniki v okolju. Kot je povedal direktor družbe Elektro Gorenjska Prodaja Iztok Sotošek, se bo povprečnemu gospodinjskemu odjemalcu v paketu osnovni, ki letno porabi 3500 kW/h električne energije, od tega 1300 kW/h v nižji tarifi, račun v primerjavi z januarskim zvišal za 3,78 evra oziroma 8,98 odstotka. Če bi se tak odjemalec odločil za paket Porabim, kar rabim, bi bilo zvišanje cene manjše, in sicer za 3,53 evra oziroma za 8,38 odstotka.

Hkrati Elektro Gorenjska prodaja s 1. februarjem uvaja prenovljeno ponudbo za prodajo električne energije gospodinjskim odjemalcem. Njen cilj je bil poenostavitev, dopolnitev produktov in uskladitev prodajnih cen električne energije z razmerami na trgu z električno energijo. Predvsem pa je cilj konkurenčna in kakovostna ponudba za odjemalce. Prenovljena ponudba je enostavnejša in preglednejša. Število paketov so iz osmih zmanjšali na štiri in obogatili njihovo vsebino. Ukinjen je dodatek za visoko porabo, posamezni paketi v ponudbi pa so pisani na kožo različnim skupinam odjemalcem. Novi paketi oskrbe so paket Osnovni, Porabim, kar rabim, Reenergija in popolna novost v ponudbi paket Zakleni cene. Paketi so namenjeni različnim ciljnim skupinam uporabnikov. S paketi Elektro Gorenjska Prodaja še naprej spodbuja svoje odjemalce k učinkovitejši rabi električne energije in rabi obnovljivih virov energije, tudi v obliki bonusov.  

Paket Osnovni je namenjen gospodinjskim odjemalcem, ki si želijo udobja. Odjemalec tako zgolj porablja električno energijo in plačuje račun zanjo. Paket je za odjemalca brez obveznosti, cena električne energije v tem paketu pa se spreminja skladno z razmerami na trgu. V tej ponudbi so bili prej štirje tovrstni paketi, ki se sedaj združujejo v enega.

Paket Porabim, kar rabim je namenjen aktivnim odjemalcem, ki si želijo zmanjšati strošek električne energije z učinkovito rabo energije. Osnovne cene električne energije so nekoliko nižje, električno energijo se plačuje po dejanski porabi. To pomeni, da morajo kupci paketa redno mesečno javljati stanje števca za izračun dejanske porabe. Vsa tista gospodinjstva, ki v roku enega leta zmanjšajo svojo porabo za deset odstotkov, prejmejo dodatni bonus v višini desetih evrov. Prej dva paketa, za katera je bilo med odjemalci zelo veliko zanimanje , so sedaj združili v enega.

Paket Reenergija je prvi kompleksnejši produkt, saj poleg prodaje električne energije Elektro Gorenjska Prodaja sodeluje še pri prodaji storitev reenergije – pri prodaji toplotnih črpalk in sončnih kolektorjev. Namenjen je tistim odjemalcem, ki želijo zmanjšati porabo električne energije z večjo rabo obnovljivih virov energije. Vsi v paketu Reenergija dobijo bonus v višini petih evrov na MW/h v času dveh let od vstopa v ta paket.

Novi paket Zakleni cene je namenjen tistim odjemalcem, ki si že danes želijo zagotoviti nespremenjene cene za obdobje, ki si ga izberejo, in sicer do konca leta 2012, 2013 ali 2014. To je tudi edini paket, ki zahteva od končnega odjemalca vezavo na distributerja za daljše časovno obdobje. Ponudba paketa je akcijska in traja do 30. aprila oziroma do prodaje zalog. Paket je namenjen tistim, ki želijo dolgoročno imeti isto ceno električne energije, vendar so pri tem pripravljeni nase prevzeti tudi določeno tveganje. (pb)

Polona Bahun
O avtorju