Obnovljivi viri

S povečanim deležem obnovljivih virov do znatnih prihrankov

Od začetka rusko ukrajinske vojne so evropske sončne in vetrne elektrarne zagotovile četrtino potrebne električne energije v EU, zaradi česar je bil potreben bistveno manjši uvoz plina.

S povečanim deležem obnovljivih virov do znatnih prihrankov

Najnovejša študija dveh neodvisnih organizacij E3G in Ember je pokazala, da so evropske države na račun povečane proizvodnje iz obnovljivih virov letos prihranile kar 11 milijard evrov, ki bi jih sicer morale odšteti za nakup zemeljskega plina za proizvodnjo enake količine električne energije. Po podatkih raziskovalcev iz omenjenih organizacij so namreč vetrne in sončne elektrarne v obdobju od marca do septembra zagotovile rekordnih 24 odstotkov oziroma 345 TWh električne energije, kar je bilo za 3 odstotke oziroma 39 TWh več kot v enakem obdobju lani. Ob tem je kar devetnajst evropskih držav doseglo nove proizvodne rekorde iz obnovljivih virov, z na ta način pridobljeno energijo pa so prihranili 8 milijard kubičnih metrov plina oziroma 11 milijard evrov, ki bi jih sicer morali odšteti za nakup tega energenta. 

Študija je tudi potrdila, da je pretekla energetska politika, ki je spodbujala povečanje energetske odvisnosti EU od zemeljskega plina namesto povečanja energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov, tudi glavni vir sedanjih gospodarskih težav in rekordne inflacije. Slednja bi sicer bila brez omenjene proizvodnje električne energije iz vetrnih in sončnih elektrarn še bistveno višja. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je treba še okrepiti vlaganja v nove obnovljive vire, saj je EU, kljub spodbudnim rezultatom glede povečevanja deleža obnovljivih virov, v omenjenem obodbju za nakup plina za proizvodnjo 20-odstotnega deleža električne energije še vedno porabila okoli 82 milijrad evrov.

Brane Janjič
O avtorju