Energetika

S projektom EmpowerMed v reševanje energetske revščine v Sredozemlju

Štiriletni projekt, ki ga koordinira Focus, društvo za sonaraven razvoj, združuje devet partnerjev različnih sfer iz sedmih evropskih držav.
S projektom EmpowerMed v reševanje energetske revščine v Sredozemlju

Projekt EmpowerMed naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk. V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so slabo izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so zelo neučinkoviti. Po drugi strani pa hlajenje, predvsem zaradi vse pogostejših vročinskih valov, predstavlja pomemben element energetske revščine.

Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, vendar pa ženske obenem igrajo močno vlogo v boju proti energetski revščini. Čeprav je o vplivih energetske revščine na zdravje znano veliko, je vključevanje zdravstvenih delavcev v naslavljanje energetske revščine redko. Poleg opolnomočenja več kot 4.200 gospodinjstev želijo s projektom doseči tudi prihranke energije (6.5 GWh/leto), zmanjšati izpuste CO2 za 1.600 ton na leto, prispevati k ekonomskim prihrankom v višini 780 tisoč evrov in spodbuditi za 160 tisoč evrov naložb v trajnostno energijo.

Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sredozemlju z izvajanjem niza praktičnih ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo OVE, ki so prilagojeni za krepitev gospodinjstev v naslavljanju energetske revščine, s posebnim poudarkom na ženskah in zdravju. Partnerji pri projektu, ki prihajajo iz Albanije, Hrvaške, Španije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije, k zmanjšanju energetske revščine želijo pripomoči z ocenjevanjem učinkovitosti izvedenih ukrepov in oblikovanje političnih priporočil ter z zagovarjanjem politik in ukrepov za naslavljanje energetske revščine med ključnimi akterji na lokalni in evropski ravni.

V okviru projekta bodo najprej zgradili mreže z lokalnimi akterji v šestih pilotnih območjih (Barcelona, Marseille, Padova, Zadar, Vlora in slovensko Primorje), kar bo preneslo znanje in izkušnje za izgradnjo zmogljivost vseh vključenih akterjev za izvajanje praktičnih ukrepov. Jedro projekta je izvedba praktičnih ukrepov za reševanje energetske revščine, kot so: pristopi v skupnosti, obiski gospodinjstev, samostojni pristopi, podpora majhnim naložbam in zdravstvene delavnice. Vplivi in uspešnost izvedenih ukrepov bodo ocenjeni in analizirani v podporo oblikovanju političnih priporočil, ki jih bodo ključni akterji zagovarjali pri spodbujanju politik proti energetski revščini.
Sodelujočim gospodinjstvom bodo na voljo svetovanje na domu – energetski pregled, brezplačni paket naprav in prilagojeno svetovanje: predstavitev programa ZERO (Eko sklad) ter dodatni obiski gospodinjstev, ki po programu ZERO niso upravičena do svetovanja. Partnerji pri projektu pripravljajo skupinska srečanja na temo upravljanja osebnih financ ter ukrepov učinkovite rabe energije. Organizirane bodo delavnice »Naredi sam« s preprostimi ukrepi za izboljšanje kakovosti bivanja ter zmanjšanje rabe energije. Gospodinjstvom bo na voljo ocena izvedljivosti in podpora za majhne naložbe URE v gospodinjstvih, ki želijo dostopati do subvencij Eko sklada. Pripravili pa bodo še delavnice o prepoznavanju energetske revščine in osnovnih ukrepih za reševanje energetske revščine za socialne in zdravstvene delavce in delavke, ki so redno v stiku z ljudmi na terenu.

Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa EU za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.