Energetika

S seje upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

V ospredju razprave napovedane reforme evropskega trga z električno energije, dopolnitve statuta ter priprave na bližajoče se volitve v organe EZS.

S seje upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije je na zadnji seji največ pozornosti namenil obravnavi napovedane reforme evropskega trga z električno energijo, pri čemer se je razpravi tokrat pridružil tudi generalni sekretar Evropskega združenja elektroenergetske industrije Eurelectric Kristian Ruby. Predstavil je ključne točke reforme zasnove trga z električno energijo v EU, ki jo je  predlagala Evropska komisija, ter pri tem podal mnenje Eurelectrica. Kot je poudaril, je trg z električno energijo kljub krizi zaradi Ukrajine in pretrganim dobavni verigam ves čas deloval, zato se je po njegovih besedah pri reformi treba osredotočiti na bistveno (visoke cene energentov in težave pri zagotavljanju potrebnih investicij) in ne uvajati velikih sprememb, ki imajo nato vpliv na celotni spekter produktov. Ob tem je izpostavil, da v Eurelectricu zagovarjajo evolucijo in ne revolucije ter, da je treba ohraniti možnost oziroma sposobnost EU, da države članice med seboj učinkovito trgujejo z energijo še naprej. V ospredje sprememb Eurelectric sicer postavlja tri ključne stebre: potrošnika, naložbe in zanesljivo oskrbo. Na potrošnika bi morali bolj učinkovito in konsistentno prenesti koristi cenejše čiste in obnovljive energije. Zagotoviti bi morali s trgom usklajen naložbeni okvir za spodbuditev investicij v kapitalsko intenzivne obnovljive vire in nizkoogljične tehnologije. Okvir za zanesljivo oskrbo pa bi moral slediti zahtevam spreminjajočega se elektroenergetskega sistema.
»Sistem se spreminja. Priča smo temeljnim strukturnim spremembam. Jih pa ne analiziramo dovolj, zato jih tudi dobro ne razumemo. Potrebujemo več jasnosti in vedenja o tem, kaj se dejansko dogaja,« je povedal Ruby.

Upravni odbor EZS je na seji obravnaval tudi proces spreminjanja Statuta EZS, saj se ta od leta 2007, ko je bila ustanovljena EZS, ni spreminjal in je potreben posodobitve, člani pa so obravnavali tudi bližajoče se volitve. Junija letos namreč organom Energetske zbornice Slovenije poteče štiriletni mandat  in do takrat je treba izvesti volitve organov EZS za novo štiriletno obdobje 2023 – 2027. 

Brane Janjič
O avtorju