Energetika

Savske elektrarne Ljubljana lani presegle proizvodni plan

Skupna proizvodnja električne energije v Savskih elektrarnah Ljubljana (SEL) je leta 2016 v hidroelektrarnah znašala 341,6 GWh.
Savske elektrarne Ljubljana lani presegle proizvodni plan

Omenjena proizvodnja pomeni, da so lani v Savskih elektrarnah Ljubljana dosegli 107 odstotkov od načrtovanih 320 GWh električne energije.

Kot je povedal Mitja Dušak, vodja službe za obratovanje v SEL, je bila prva polovica leta 2016 vodnata, zato je bil proizvodni načrt tedaj presežen. Drugo polletje pa je bilo z vodo bolj skromno; izrazito sušni so bili meseci september, oktober in december.  

V malih hidroelektrarnah je skupna letna proizvodnja znašala 458 MWh in je bila 22 % pod načrtovano. V sončnih elektrarnah je bilo skupaj proizvedeno 608 MWh, kar je 5 % pod načrtovano proizvodnjo, SPTE pa je proizvedla 32 MWh. Vse male elektrarne so leta 2016 proizvedle 1098 MWh oz. 86 % od načrtovanih 1282 MWh.  

Letos naj bi predvidoma proizvedli 320 GWh  

V Savskih elektrarnah Ljubljana se proizvodnja električne energije za velike hidroelektrarne načrtuje na osnovi študije »Možna proizvodnja HE« (EIMV, št. 1194) in na osnovi dolgoletne povprečne dosežene proizvodnje, registrirane v času obratovanja posamezne hidroelektrarne. Za leto 2017 v SEL načrtujejo skupno proizvodnjo 320 GWh. Poleg tega naj bi po planu vse njihove male elektrarne proizvedle 3 GWh.