Energetika

SDE za socialni dialog

Predsedstvo Sindikata dejavnosti energetike poziva k nujni oživitvi socialnega dialoga in spoštovanju sklenjenih dogovorov.
SDE za socialni dialog
Predsedstvo Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije – SDE se je zaradi zadnjih dogajanj v slovenski energetiki v petek, 6. januarja, sestalo v Novi Gorici na izredni seji in analiziralo trenutno stanje na področju izpolnjevanja kolektivnih pogodb elektrogospodarstva in podjetniških pogodb posameznih družb v sestavi SDE Slovenije. Skozi analizo dogajanj v energetskem sektorju je predsedstvo SDE ugotovilo, da je socialni dialog v celotnem sektorju na zelo nizki ravni in da se odločitve, ki imajo neposreden vpliv na ekonomsko socialno varnost vseh zaposlenih, sprejemajo enostransko. To pa vodi v zaostrovanje odnosov med socialnimi partnerji, kar ima lahko za posledico tudi poslabšanje oskrbe Slovenije z energijo.
V predsedstvu SDE ob tem poudarjajo, da je slovenska elektroenergetika doslej omogočala stabilno in konkurenčno oskrbo z električno energijo za slovensko gospodarstvo in gospodinjstva. Vse to je večinoma rezultat modrih investicijskih odločitev več desetletij zavzetega dela vseh zaposlenih v energetskem sektorju in pravilnih ter v dobrem socialnem dialogu sprejetih odločitev.
Zato Predsedstvo SDE Slovenije daje polno podporo aktivnostim sindikata SDE družbe Elektro Primorska,  ki vztraja na stališču, da je kršitev podjetniške kolektivne pogodbe družbe Elektro Primorska nedopustna.
Zaradi zaostrovanja razmer v energetskem sektorju bo, kot poudarjajo v predsedstvu, sindikat SDE Slovenije v najkrajšem možnem času še zadnjič skušal razčistiti vse nakopičene probleme v okviru ekonomsko-socialnega odbora za energetiko. V primeru, da se bo tudi delo tega organa blokiralo s strani kateregakoli partnerja, pa se bo SDE Slovenije lotil priprav drugih aktivnosti za ohranitev ekonomsko-socialnih pravic zaposlenih v energetiki. (bj)
Brane Janjič
O avtorju