Izpostavljeno

SEEnergy o izzivih in rešitvah zelenega prehoda in povezovanju širše regije

Zeleni prehod celotno Evropo postavlja pred izzive iskanja novih virov energije ob hkratnem ustvarjanju ugodnih gospodarskih in socialnih pogojev. Nove tehnologije, ki spodbujajo zeleni prehod, izzivi v mednarodnem okolju in doma ter rešitve, ki se ob tem pojavljajo, so zaznamovale konferenco SEEnergy, na kateri so sodelovali tako slovenski kot številni tuji udeleženci.

SEEnergy o izzivih in rešitvah zelenega prehoda in povezovanju širše regije

Energetiki, politiki, predstavniki stroke in industrije so se zbrali v Celju na mednarodni konferenci SEEnergy, namenjeni razpravam in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju oblikovanja politik in napredka zelenega prehoda, izzivov, s katerimi se ob tem srečujejo v različnih državah, ter nenazadnje vlogi jedrske energije v zelenem prehodu.

Na tridnevni konferenci so se dotaknili številnih tem, povezanih z energetiko, od digitalizacije do vetrne energije, zajema ogljikovega dioksida in priložnostih vodika, financiranju energetskih projektov, vlogi lokalnih skupnosti, solarizaciji in toplotnih črpalkah. Zadnji dan razprav so namenili razpravi na mednarodni ministrski ravni ter vlogi jedrske energije v zelenem prehodu. Konferenco so organizirali pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, v sodelovanju s Celjskim sejmom.

Konferenco je sklenila mednarodna razprava na ministrski ravni, kjer so predstavniki držav Balkanskega polotoka in Italije ugotavljali, da so njihova prizadevanja usmerjena v podobne cilje, čeprav so izhodišča različna. Gostitelj, minister Bojan Kumer, je poudaril, da želi Slovenija postati »most« med Evropsko unijo in državami balkanskega polotoka ter da država močno podpira širitev Evropske unije na območje Balkana.

Povezovanje je bilo rdeča nit razprave med predstavniki različnih držav, ki se soočajo s težavnimi izzivi, kako zagotoviti pravičen zeleni prehod, ki bo omogočal gospodarsko rast, ob omejenih sredstvih in znatni energetski revščini. Izzivi teh držav zajemajo tako prehod od fosilnih goriv na obnovljive vire energije, kot izzive vzpostavljanja potrebne infrastrukture in financiranja.

Kumer je ob tem dodal, da je zeleni prehod tako nujen kot neizogiben, čeprav se pri prizadevanjih za doseganje ciljev tudi v Sloveniji soočamo z določeno mero odpora proti spremembam. Kljub temu je država v minulem letu dosegla izjemno rast umeščanja sončnih elektrarn in močno povečala delež obnovljivih virov energije v svoji energetski mešanici. Kot se je ob tem izrazila državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Tina Seršen, na področju energetike že vidimo luč na koncu tunela, medtem pa ostaja največji oreh, ki ga bo težko streti, področje prometa.

Bomo do 2040 dosegli cilje razogljičenja?

Razprave je zaključilo omizje o jedrski energiji, njenem pomenu za zeleni prehod in financiranju. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je poudaril vlogo vlade pri strateškem usmerjanju energetskih politik – najpomembnejši državni dokument na tem področju je NEPN, ki je v pripravi in bo predlagal kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije v državi. Tako predvideva, da bomo do leta 2040 z izgradnjo JEK2 in z uvedbo novih obnovljivih virov energije lahko povsem razogljičili naš energetski sistem s čistimi in poceni viri energije.  

Ključna vprašanja na tem področju se nanašajo na financiranje in izbiro pravega poslovnega modela, kjer bo cena financiranja igrala ključno vlogo, poudarja dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije. Poudaril je še pomen ozaveščanja vseh generacij, saj je razumevanje in poznavanje jedrske energije ključno, da se javnost lahko informirano odloča. Izpostavil je tudi priložnost za vzpostavitev domačih dobavnih verig, saj imamo že na domačih tleh priložnost vzpostavitve dobavnih verig, ki bodo segale po vsej Evropi.

Bojazni korupcije, ki je omadeževala projekt TEŠ 6 pa se vlada loteva s transparentnostjo vodenja projekta ter neposredno vpletenostjo vlade v vodenje projekta in nenehnim nadzorom, je dodal Levičar.

Na jedrsko energijo stavijo tudi v Veliki Britaniji, kjer ni nasprotovanja jedrski energiji, trenutno pa načrtujejo novi reaktor Sizewell, medtem ko je reaktor Hinkley Point v gradnji. Poleg novih velikih jedrskih projektov v državi načrtujejo tudi že uvajanja malih modularnih reaktorjev. Na Nizozemskem prav tako stavijo na jedrsko energijo in obnovljive vire energije, zato si želijo povečati delež jedrske energije in trenutno trije dobavitelji izvajajo izvedljivostno študijo postavitve jedrske elektrarne.

Katarina Prelesnik
O avtorju