Energetika

Sekcija IPET v letu 2011

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) je v poročilu na spletu objavila ključne rezultate uspešnega dela v letu 2011. 
Sekcija IPET v letu 2011

V sekciji IPET, v kateri aktivno sodeluje tudi Agencija RS za energijo, so lani potekale številne dejavnosti, ki so imele skupni cilj - vpeljavo, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu. To je zdaj cilj že 17 članov sekcije.  

Potreba po učinkoviti izmenjavi podatkov

Zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na trgu električne energije so bila že dlje časa aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga. Kot rezultat različnih pobud je bila leta 2009 ustanovljena delovna skupina za učinkovito izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo (delovna skupina UIPTEE). Njeno delovanje je bilo nadgrajeno z ustanovitvijo sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu pri Energetski zbornici Slovenije.  

Cilji delovanja sekcije IPET so: določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove, opis procesov ter razvoj novega slovenskega standarda, ki bo omogočil poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Skupina pri svojem delu uporablja razpoložljive odprte standarde in standardizirane metodologije za modeliranje poslovnih procesov.  

Sekcija IPET je tudi članica  Evropskega foruma za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (European forum for energy Business Information Exchange). Med cilji te včlanitve je tudi optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki. (mj)

Več na: www.agen-rs.si