Energetika

Sijajni poslovni rezultati Skupine Elektro Gorenjska v letu 2018

Skupina Elektro Gorenjska (družbe Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne in GEK Vzdrževanje) je lani dosegla njene doslej najboljše rezultate poslovanja.
Sijajni poslovni rezultati Skupine Elektro Gorenjska v letu 2018

»Celotni prihodki Skupine Elektro Gorenjska so v letu 2018 znašali 44,7 milijona evrov, odhodki pa 34,7 milijona evrov. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 10 milijonov evrov, čisti dobiček, to je dobiček po davkih, pa 8,8 milijonov evrov,« pojasnjuje Skupina Elektro Gorenjska.

Gorenjske elektrarne so v letu 2018 proizvedle 53.890 MWh električne energije, kar je 3,4 % več kot v letu 2017 in 3,8 % manj, kot je bilo načrtovano. Ključni razlog za odstopanja so hidrološki pogoji, ki so bili v letu 2018 boljši kot v letu 2017 in nekoliko slabši od pričakovanih za to leto. Glede količin distribuirane električne energije pa podatki kažejo, da je bilo po omrežju družbe Elektro Gorenjska v letu 2018 distribuirane 1.149 GWh električne energije oz. 4,1 % več kot v letu 2017. Razlog za rast količine distribuirane električne energije v letu 2018 je rezultat izboljšanja gospodarskih razmer.

87 % investicij za dejavnost distribucije 

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2018 imela 18,5 milijona evrov investicij. Na dejavnost distribucije električne energije se nanaša 87 % vseh investicij. Za investicije v visokonapetostno omrežje so namenili 5 milijonov evrov. V srednje- in nizkonapetostnem omrežju, v okviru katerih so v letu 2018 izvajali širitve in predelave SN-omrežja za sanacijo kritičnih predelov omrežja oz. za  zagotavljanje boljše robustnosti omrežja, je bilo porabljenih 9,4 milijonov evrov. Vrednost ostalih naložb, kot so telekomunikacije in zaščita, projekt AMI, poslovno-tehnična oprema, implementacija integracijske platforme CIM in drugi projekti, pa je znašala 4,1 milijona evrov.

Rezultate iz leta 2018 bo zelo težko ponoviti

»Tudi za leto 2019 načrtujemo dobre poslovne rezultate, ki so blizu doseženim v letu 2018. Poudariti je treba, da bo predvsem zaradi sprememb na strani regulacije rezultate iz leta 2018 zelo težko ponoviti. Prav zaradi slednjega je še posebej pomembno, da sledimo zastavljeni Strategiji Skupine Elektro Gorenjska za obdobje 2018-2022, v okviru katere je bilo prepoznanih osem strateških projektov in katerih realizacija bo pomembno vplivala na zastavljene cilje,« poudarja omenjena Skupina.