Hidro energija

Simulacija požara v HE Krško

S simulacijo požara v stikališču 0,4 kV na objektu HE Krško so nedavno preverili uspešnost sodelovanja gasilcev PGE Krško in zaposlenih družbe HESS.

Simulacija požara v HE Krško

Družba HESS je v sodelovanju s PGE Krško izvedla vsakoletno gasilsko vajo, ki se je pričela s klicem operaterja HE Krško na PGE Krško. Aktivirana je bila dežurna izmena gasilcev, ki je na objekt prispela v časovnem obdobju petih minut. Ob prihodu na kraj je gasilce pričakal dežurni operater in jih usmeril na lokacijo požara. Pred vstopom v prostor izrednega dogodka so gasilcem zagotovlili varen dostop. Naprave so bile izklopljene in zagotovljeno breznapetostno stanje, da so lahko varno pogasili požar. Navidezni požar so gasili s plinom CO2. Ko je bil ta uspešno pogašen, so opravili ogled celotnega objekta in se seznanili z vsemi prostori. Ob tem so pohvalili kvalitetno izdelane požarne načrte družbe HESS.

Pri analizi vaje so prišli do zaključka, da je komunikacija med udeleženci hitra in učinkovita. Sodelovanje družbe HESS in PGE Krško je iz leta v leto uspešnejše. K odličnim rezultatom pripomorejo kvalitetno izdelani požarni načrti družbe HESS, sodobna gasilska oprema in izredna usposobljenost gasilcev, odločilno pa je tudi redno pogodbeno sodelovanje ter vsakoletne vaje, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Mare Bačnar
O avtorju