Hidro energija

Skrb za ptice ob HE Brežice

Na treh od štirih umetnih otokov so v družbi HESS očistili zarast in pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in galebov. Postavili so nove hiške za ptice, pregledali in očistili obstoječe hiške ter za biotsko raznovrstnost poskrbeli še na druge načine.

Skrb za ptice ob HE Brežice
Vzdrževalna dela so potekala v skladu s priporočili monitoringa žive narave in sodelujočega strokovnjaka za ptice – ornitologa.

Višje temperature, postopno zelenenje in cvetenje že naznanjajo pomlad. S prebujanjem narave se začenja gnezdenje ptic, zato so v družbi HESS tudi letos pravočasno poskrbeli za vzdrževanje posameznih naravovarstvenih ureditev na območju pretočne akumulacije HE Brežice. Vzdrževalna dela so potekala v skladu s priporočili monitoringa žive narave in sodelujočega strokovnjaka za ptice – ornitologa. Njihov cilj je izboljšati pogoje za gnezdenje ptic ter povečati število gnezdečih parov na območju pretočne akumulacije HE Brežice.

Umetni otoki in gnezdilni splavi
Na treh od štirih umetnih otokov so očistili zarast, pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in galebov, postavili nove hiške za navadne čigre ter pregledali in očistili obstoječe hiške. Z namenom zagotovitve večje varnosti so obrabljene zaščitne letve, ki preprečujejo padec mladičev v vodo, zamenjali z novimi.

Urejanje habitata
Skladno s priporočili ornitologa so uredili plitvino na desnem bregu, ki je habitat za nekatere vrste ptic. Na delu plitvine so posekali vegetacijo in ustvarili habitat, ki ustreza vrstam, kot je mali martinec, ter pustili neokrnjen del za druge vrste, kot so čapljica, rakar, tukalica, trstni strnad in druge.

Odgovorno ravnanje z okoljem
Vzdrževalna dela predstavljajo le eno izmed dejanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s strokovnjaki izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju in zagotavljanju biotske raznovrstnosti. V družbi HESS verjamejo, da bodo z izboljšanimi pogoji za gnezdenje privabili še več ptic in s tem prispevali k bogastvu naravnega okolja ob reki Savi. Nadaljnje spremljanje razvoja življenja ob reki Savi jim bo omogočilo spremljanje uspešnosti njihovih prizadevanj za ohranjanje naravne raznolikosti, tudi s prihajajočim podmladkom.

Mare Bačnar
O avtorju