Omrežja

Skromna oktobrska proizvodnja elektrike

Oktobra smo iz domačih elektrarn uspeli pridobiti zgolj 426 GWh električne energije ali le dobrih 40 odstotkov lanskih količin.

Skromna oktobrska proizvodnja elektrike

Letošnji oktober se bo v zgodovino elektrogospodarstva zapisal kot eden tistih mesecev z najnižjo domačo proizvodnjo, saj je bilo deseti letošnji mesec v prenosno omrežje oddano zgolj 426 GWh električne energije ali za kar 59,8 odstotka manj kot v istem mesecu lani. Vzrokov za to je več, med njimi pa gre izpostaviti nadaljevanje neugodnih hidroloških razmer, ki so botrovale precej nižji hidroproizvodnji od sprva načrtovane, ustavitev NEK zaradi rednega remonta in tudi delno ustavitev bloka 6 v Šoštanju zaradi varčevanja s premogom. 
Dejansko oddane količine električne energije so tako bile tudi za skoraj 35 odstotkov pod sprva napovedanimi z elektroenergetsko bilanco, pri čemer so k oktobrskemu izkupičku hidroelektrarne prispevale 303,4 GWh, kar je sicer bilo za dobrih 27 odstotkov več kot oktobra lani, a hkrati tudi za skoraj 17 odstotkov pod prvotnimi bilančnimi pričakovanji. Precej pod načrti je bila v času remonta krške nuklearke tudi proizvodnja v Šoštanju, saj je bilo it TEŠ v prenosno omrežje oddano zgolj 100 GWh, kar je bilo za 177 GWh oziroma za skoraj 64 odstotkov manj kot oktobra lani in tudi za toliko manj od sprva pričakovanih količin. 
Za pokritje vseh potreb smo morali tako oktobra iz sosednjih elektroenergetskih sistemov uvoziti 1.209,6 GWh električne energije, kar je bilo za dobrih 42 odstotkov več kot v istem času lani, hkrati pa smo na tuje oddali 654,7 GWh oziroma za dobrih 16 odstotkov manj kot lani. 

Brane Janjič
O avtorju