Energetika

Skupina Gen kljub energetski krizi leto 2022 zaključila z dobičkom

Skupina Gen je kljub energetski krizi in zahtevnim razmeram na energetskih trgih leto 2022 zaključila s čistim dobičkom v višini skoraj 23,6 milijona evrov, promet pa je presegel štiri milijarde evrov. Kot so ob tem zapisali v danes objavljenem letnem poročilu družbe in skupine, je bila v letu 2022 ključna prioriteta družbe soočanje z energetsko krizo in zanesljivo oskrbo slovenskih odjemalcev.

Skupina Gen kljub energetski krizi leto 2022 zaključila z dobičkom

Skupina Gen je leto 2022 zaključila pod načrti, a kljub temu s čistim dobičkom v višini 23.597.000 evrov. To je sicer kar 78 odstotkov manj kot v rekordnem letu 2021, pišejo v letnem poročilu za leto 2022. Nižji rezultati v letu 2022 niso presenetljivi, saj so se tudi v skupini Gen, tako kot v ostalih energetskih podjetjih, soočali z nepredvidljivimi razmerami. Na rezultate skupine Gen so vplivali dejavniki, kot so energetska draginja, dolgotrajna suša, ki je povzročila slabšo proizvodnjo v hidroelektrarnah družb SEL in HESS, ter podaljšani remont krške nuklearke. Primanjkljaj električne energije, ki je nastal, so zato morali kupovati po rekordnih tržnih cenah.

Skupina Gen je v okviru svojih proizvodnih enot ustvarila 3.147 GWh električne energije, kar je zaradi zgoraj opisanih razlogov nekoliko manj od načrtovane proizvodnje. Nuklearna elektrarna Krško je leta 2022 obratovala stabilno, varno in večino časa pri polni moči, proizvodnja pa je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi šest dni podaljšanega remonta. Proizvedla je skupno 5.311 GWh električne energije, od česar je Sloveniji pripadla polovica proizvedene energije, torej 2.655 GWh. Hidroelektrarne SEL in HESS so proizvedle 429 GWH električne energije, kar je manj od načrtovane proizvodnje. Realizacija Termoelektrarne Brestanica pa je bila večja od načrtovane: zagnali so jo kar 212-krat. Z zanesljivimi zagoni je potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema.

98,5 odstotkov vse proizvedene električne energije v družbah skupine Gen je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije. Kot poudarjajo v letnem poročilu, pa vsem odjemalcem v Sloveniji dobavljajo izključno brezogljično energijo iz jedrskih, sončnih in vodnih virov. V letu 2022 so sprejeli tudi 56.000 odjemalcev, ki so ostali brez dobaviteljev.

V skupini Gen vlagajo tudi v obnovljive vire energije: v letu 2022 so zagnali dve veliki sončni elektrarni v Severni Makedoniji (Gen-I) in Brežicah (HESS). Hkrati pod okriljem Gen-I omogočajo tudi vključevanje malih sončnih elektrarn v gospodinjstvih, doslej so jih postavili že več kot 5500.

Celotno letno poročilo družbe in skupine Gen je na voljo na tej povezavi. 

Katarina Prelesnik
O avtorju