Energetika

Skupina Gen predvidoma nad načrti kljub izpadu proizvodnje NEK

Nuklearna elektrarna Krško ponovno obratuje na polni moči. Izpad proizvodnje je imel negativne finančne učinke za Skupino Gen, kjer pa kljub temu pričakujejo nadplanski poslovni izid.

Skupina Gen predvidoma nad načrti kljub izpadu proizvodnje NEK

Ob ponovni vzpostavitvi delovanju krške nuklearke na polni moči iz skupine Gen sporočajo, da so v času, ko NEK ni proizvajala električne energije, skrbeli za nemoteno oskrbo z električno energijo ter zanesljivo izpolnjevali vse pogodbene zaveze ter odjemalcem zagotavljali električno energijo. Slednjo so proizvedli v drugih proizvodnih enotah skupine, manjkajočo pa so nadomestili z nakupi na trgu.

Proizvodni viri skupine Gen namreč poleg jedrske energije zajemajo tudi hidro energijo, obnovljive vire energije ter zemeljski plin in olje. Od tega je jedrska energija leta 2022 predstavlja 84-odstotni proizvodni delež skupine, hidro energija Savskih elektrarn Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS) 14-odstotni delež, polovico odstotka so prispevali obnovljivi viri, odstotek in pol pa sistemska rezerva Termoelektrarne Brestanica.

Letošnje leto je bilo sicer ugodno za proizvodnjo električne energije, še posebej v primerjavi s preteklim letom, ko je bila država močno odvisna od uvoza električne energije. Tako so iz družbe HESS pred kratkim sporočili, da so njihove elektrarne že dosegle letni načrt proizvodnje. To bo ugodno vplivalo na tudi na rezultate skupine Gen.

Čeprav bo zaustavitev nuklearke imela negativne finančne učinke na poslovanje, pri skupini Gen poudarjajo, da so v letošnjem letu zelo dobro obvladovali tveganja, skupina pa je v dobri finančni kondiciji. Ob doslej doseženih odličnih rezultatih letošnjega leta, tako kljub nenačrtovani zaustavitvi NEK pričakujejo nadplanski poslovni izid.

Katarina Prelesnik
O avtorju