Energetika

Slovenija bo odstopila od Pogodbe o energetski listini

Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini, saj so po njeni oceni zaveze v njej preživete in zastarele. 

Slovenija bo odstopila od Pogodbe o energetski listini

Slovenija se s pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini tako pridružuje drugim državam Evropske unije, ki so že odstopile od pogodbe, kot je na primer Italija, oziroma so napovedale odstop (Poljska, Španija, Nizozemska, Francija in Belgija). Omenjena listina je po mnenju vlade po treh desetletjih od obstoja ena ključnih ovir učinkovite okoljsko-podnebne in odgovorne energetske politike, zato se je odločila, da državnemu zboru predloži v soglasje pobudo za odstop od te energetske listine.

Kot pravijo v vladi, je Pogodba o energetski listini skozi leta začela izgubljati na pomenu. Širitev EU in nadaljnja evropska integracija sta omogočili nove, poglobljene možnosti naložbenega sodelovanja na področju energije in zagotavljanja pravne varnosti akterjev v energetskem sektorju. Prav tako je razvila pravila državnih pomoči, okoljskih standardov, finančnih mehanizmov, investicijsko pravo, kakor tudi zakonodajo na področju varstva konkurence. Eden izmed pomembnejših vidikov zastarelosti trenutne pogodbe je namreč tudi institut reševanja naložbenih sporov, pri čemer omenjena pogodba v 26. členu omogoča vlagatelju, da lahko v primeru spora s pogodbenico izbere mednarodno arbitražo mimo rednih sodišč. 

Junija letos je bil po večletnem procesu pogajanj sicer dosežen načelni dogovor o posodobitvi Pogodbe o energetski listini, ki bo predmet glasovanja na 33. Konferenci podpisnic energetske listine 22. novembra. Vlada je sicer podprla namero o posodobitvi listine, a hkrati pustila odprto možnost, da od listine tudi odstopi. Po dodatnem premisleku je ocenila, da predlog posodobitve prinaša nekatere pomembne prilagoditve in spremembe, vendar te niso zadostne, zato Slovenija ne glede na izplen Konference napoveduje odstop od omenjene pogodbe. Bo pa kljub temu Slovenija ohranila status opazovalke v okviru Konference podpisnic energetske listine in prav tako ostaja podpisnica Mednarodne energetske listine iz leta 2015, ki na pravno nezavezujoči osnovi spodbuja vzajemno koristno energetsko sodelovanje med državami z vseh celin zaradi energetske varnosti in trajnosti.

Brane Janjič
O avtorju