Energetika

Slovenija dobro na poti

Eurostat je objavil poročilo o doseganju ciljev strategije EU za delovna mesta in rast Evropa 2020, ki jo je Evropski svet sprejel junija 2010.
Slovenija dobro na poti

EU je za doseganje visoke ravni zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije v sklopu strategije Evropa 2020 sprejela cilje na petih področjih: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebne spremembe in energetika, izobraževanje in izkoreninjenje revščine. Države EU so za prispevanje k skupnim ciljem na vsakem od teh področjih določile nacionalne cilje.

Poročilo med drugim kaže, da je bil od leta 2008 narejen velik napredek na področju podnebnih sprememb in energetike, zlasti pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in porabi energije ter povečanju uporabe obnovljivih virov energije.

Slovenija je tako med letoma 1990 in 2015 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 11,6 odstotka in tako dosegla cilj za leto 2020, ki je omejiti povečanje na štiri odstotke glede na leto 1990. Prav tako Slovenije od leta 2009 stalno dosega cilje energijske učinkovitosti. Pri odhodkih za raziskave in razvoj in zavezah za uporabo obnovljivih virov energije pa Slovenija rahlo presega dosežke EU kot celote.

Polona Bahun
O avtorju