Obnovljivi viri

Slovenija prvič dosegla 25-odstotni delež OVE

S tem Sloveniji ne bo treba kupovati statističnega prenosa, kar je bilo treba v prejšnjih treh letih, za kar je odštela 18 milijonov evrov.

Slovenija prvič dosegla 25-odstotni delež OVE

Slovenija je leta 2023 prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža OVE v bruto končni porabi energije. To pomeni, da Sloveniji ne bo treba kupovati statističnega prenosa, za kar je skupaj odštela 18 milijonov evrov.

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je ob tem pomembnem mejniku dejal, da bo leto 2023 zapisano v zgodovino, saj je Slovenija presegla cilj 25 odstotkov OVE v bruto končni rabi. Ko je nastopil mandat, mu je ta cilj predstavljal poseben izziv. Želel si ga je doseči do konca mandata, da so ga dosegli na polovici mandata, pa je toliko bolj pomembno. Poudaril je, da je država s tem postala bolj kredibilna, samozadostna in samooskrbna. Ljudje spoznavajo, da lahko s samooskrbno napravo postanejo bolj neodvisni in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.
Slovenija si je sicer cilj 25-odstotnega deleža OVE zastavila leta 2009 skladno z evropsko direktivo, z namenom doseči ga do leta 2020.
Simulacije za leto 2024 kažejo, da bi Slovenija lahko ponovno dosegla ta cilj. Trenutno veljavni cilj do leta 2030 je 27-odstotni delež OVE, v posodobljenem NEPN pa bo cilj ambicioznejši, predvidoma 33 odstotkov OVE v bruto končni porabi energije.

Investicijski cikel pri samooskrbnih sončnih elektrarnah je v Sloveniji pravzaprav šele na začetku. Po podatkih ministrstva je bilo konec maja v državi 51 tisoč samooskrbnih sončnih elektrarn, največje število na ljubljanskem, mariborskem in celjskem območju. Po ocenah bi jih do konca leta lahko priklopili še 18 tisoč, kar bi pomenilo skoraj 70 tisoč samooskrbnih elektrarn. Če upoštevamo, da imamo okvirno 870 tisoč gospodinjstev, je to približno osem odstotkov. Kot je še poudaril, to kaže, da imamo v Sloveniji zelo velik potencial, ki še ni izkoriščen. Še vedno je večina vlog za soglasje za priključitev odobrenih, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa je 80 milijonov evrov namenjenih tudi za nadgradnjo nizkonapetostnega omrežja. Z državno podporo, ki jo je po novem mogoče dobiti na Borzenu, z oprostitvijo plačila prispevkov za OVE in učinkovito rabo energije ter s paketi dobaviteljev elektrike je tudi nova shema finančno ugodna, zato ministrstvo spodbuja k investicijam tudi v prihodnje. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju