Energetika

Slovenija svoje obveznosti dobro izpolnjuje

Vlada je dopolnila evropsko uredbo o izvajanju odločbe EU o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Slovenija svoje obveznosti dobro izpolnjuje

Slovenija je s sprejetjem odločbe EU v letu 2009 prevzela obveznost, da svoje emisije toplogrednih plinov iz virov, ki niso del EU sistema za trgovanje z emisijami (EU ETS), do leta 2020 ne poveča za več kot štiri odstotke v primerjavi z emisijami v letu 2005. Poleg končnega cilja ta odločba predpisuje tudi metodologijo za določitev letnih dodelitev emisij (ciljne vrednosti) za začetno leto obdobja 2013–2020 in vmesna leta.

Za leto 2013 je bila določena ciljna vrednost 12.323.918 t CO2 ekvivalentov, za leto 2020 pa 12.533.922 t CO2 ekvivalentov. Ciljne vrednosti do leta 2016 sledijo linearnemu povečanju med tema letoma, medtem ko so se ciljne vrednosti za leta v obdobju 2013–2020 naknadno prilagodile skladno s sklepom Evropske komisije. Te sedaj sledijo linearnemu povečanju od vrednosti 12.203.089 t CO2 ekvivalentov v letu 2017, do 12.307.243 t CO2 ekvivalentov v letu 2020.

Slovenija vsako leto do 15. marca preko izpolnjevanja nacionalnih evidenc, poroča o emisijah toplogrednih plinov izven sheme EU ETS za dve leti nazaj. Evropska komisija po letnem pregledu nacionalnih evidenc nato določi skupno količino emisij držav članic za zadevno leto. V lanskem letu je bilo potrjeno, da količina emisij iz sektorjev izven sheme EU ETS v Sloveniji za leto 2016 znaša 11.236.888 t CO2 ekvivalentov. Dodeljene letne emisije za Slovenijo za to leto pa so bile 12.413.322 t CO2 ekvivalentov. Skupaj z že izvedenim prenosom presežka v višini 4.943.928 enot iz leta 2015 v leto 2016, Slovenija v registru ESD na SI ESD računu trenutno izkazuje presežek 6.120.362 enot dodeljenih letnih emisij. Dopolnitev uredbe, ki jo je vlada sprejela na včerajšnji seji določa, da se presežek dodeljenih letnih emisij v višini 6.120.362 enot iz leta 2016 prenese v leto 2017.

S sklepom Evropske komisije, ki je bil v Uradnem listu EU objavljen 28. novembra lani, je s tem datumom začelo teči štiri mesečno obdobje za izvedbo nekaterih prilagodljivosti za doseganje skladnosti za leto 2016. Datum obračuna stanja skladnosti je tako postavljen na 28. marec 2019. Datum zapiranja računa za obračunsko leto 2016 je 29. april 2019. Iz tega sledi, da je zadnji rok za odobritev prenosa ustvarjenih presežkov enot letnih dodelitev posamezne države članice v registru, 25. april 2019 do 14. ure.

Za spremljanje izvajanja ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in doseganja ciljnih vrednosti je bil v Sloveniji leta 2014 sprejet Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, o izvajanju in doseganju letnih ciljev pa se letno poroča. Emisije so bile v letu 2016 nižje od letnega cilja za 9,5 odstotka. To pomeni, da Slovenija tako izpolnjuje svoje obveznosti in zastavljene letne cilje zaenkrat celo znatno presega.

Polona Bahun
O avtorju