Energetika

Slovenski potrošniki prihranili več kot 1,2 milijona evrov

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je uspešno zaključila že drugi skupinski nakup elektrike in plina Zamenjaj in prihrani.
Slovenski potrošniki prihranili več kot 1,2 milijona evrov

Dobavitelja elektrike ali plina je v okviru kampanje zamenjalo več kot 13.200 gospodinjstev oziroma je bilo sklenjenih več kot 15.700 pogodb, saj so potrošniki v posameznih gospodinjstvih zamenjali tako dobavitelja elektrike kot plina. Zabeležili so 12.960 zamenjav dobavitelja elektrike in 2765 zamenjav dobavitelja plina v 13.216 gospodinjstvih.

V drugem skupinskem nakupu je sodelovalo več gospodinjstev (13.216) kot v prvem skupinskem nakupu (12.300), ki se je zaključil v letu 2015, višji so tudi skupni prihranki. Potrošniki, ki so sodelovali v prvi kampanji so skupaj prihranili skoraj milijon evrov, v tokratni kampanji pa so prihranili več kot 1,2 milijona evrov.

Odziv potrošnikov dokazuje, da si potrošniki želijo tovrstnih skupinskih nakupov, ter da so potrošniki akcijo Zamenjaj in prihrani vzeli za svojo. Potrošniki so prepoznali, da skupaj z ZPS lahko varno opravijo zamenjavo dobavitelja, ob tem pa sklenejo pogodbo brez vezave in skritih stroškov, z navzgor omejeno ceno za 12 mesecev, dobavitelj pa jim bo tudi pravočasno sporočil ceno za prihodnje obdobje.

Na ZPS so zadovoljni z odzivom potrošnikov, še več, tokrat so rezultati celo presegli njihova pričakovanja. S tem so dokazali, da so združeni s potrošniki močnejši, da lahko dosežejo dobre ponudbe, a ključni korak je na strani potrošnikov, da dobavitelja tudi zamenjajo. Ob tem pa izpostavljajo še, da odstotek tistih, ki niso še nikoli zamenjali dobavitelja, še vedno ostaja (pre)visok.

Kot je poudarila predsednica ZPS Breda Kutin, je ZPS ponovno uspela prebuditi energetski trg za potrošnike v Sloveniji, saj so tudi med in po drugem skupinskem nakupu energije ponudniki znižali cene za gospodinjstva, zato so skupni prihranki potrošnikov, ki so zamenjali dobavitelja energije še večji. Dokazali so, da s skupinskimi nakupi za potrošnike lahko dosežejo ugodne ponudbe na trgu, zato bodo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje.

Polona Bahun
O avtorju