Energetika

SODO in Borzen izdala posodobljen priročnik

Izšla je tretja posodobljena verzija priročnika za potencialne investitorje v OVE in SPTE.
SODO in Borzen izdala posodobljen priročnik

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) in Borzen, organizator trga z električno energijo, sta izdala tretjo posodobljeno verzijo priročnika z naslovom Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE). Družbi si namreč na področju OVE in SPTE prizadevata povečati zavedanje javnosti ter pospešiti postopke izgradnje manjših elektrarn.

Priročnik je namenjen potencialnim bodočim investitorjem malih elektrarn, brez izkušenj na področju pridobivanja električne energije iz OVE in SPTE, z njim pa jim želita predvsem olajšati dostop do relevantnih informacij. Na enem mestu so zbrane informacije, ki potencialnemu investitorju pomagajo pri uresničevanju poslovne ideje, od začetnih aktivnosti do končne izvedbe projekta.

Ena izmed bistvenih novosti letošnje izdaje priročnika je shema, ki na preprost in pregleden način prikazuje osnovne korake pri izgradnji manjših elektrarn, vse od pridobitve lokacijske informacije do začetka obratovanja proizvodne enote v podporni shemi. Novi priročnik vključuje predvsem zadnje novosti s področja pridobivanja potrebnih dovoljenj, subvencij in postopkov pridobivanja podpore ter tudi dopolnitve v seznamu predpisov. Priročnik tako na enostaven in razumljiv način potencialnim investitorjem predstavlja potek izgradnje manjše elektrarne, pri čemer zajema vse postopke in potrebne korake od prve ideje do postavitve elektrarne in vključitve v sistem pridobivanja podpore. Posamezniki ali podjetja se za izgradnjo proizvodnih naprav na OVE in proizvodnih naprav s SPTE odločajo iz različnih razlogov. Nekateri vidijo v tem dobro poslovno priložnost, drugi želijo prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, tretje pa morda prepriča energetska neodvisnost. Prav omenjeni priročnik pa naj bi jim olajšal odločitev.

Priročnik je namenjen tudi resornim ministrstvom, upravnim enotam in lokalnim skupnostim za potrebe izvajanja nalog na podlagi Energetskega zakona, zagotovo pa bo uporaben tudi za delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev, za delo inženirske zbornice ter vseh elektrodistribucijskih podjetij.

V tiskani verziji je priročnik vsem zainteresiranim na voljo v informacijskih pisarnah in na območnih enotah vseh elektrodistribucijskih podjetij ter pri družbah Borzen in SODO. V elektronski obliki pa je dostopen tudi na spletnih straneh obeh družb in tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. (pb)

Polona Bahun
O avtorju