Obnovljivi viri

Sončna elektrarna Prapretno lani presegla pričakovano proizvodnjo

Sončna elektrarna Prapretno je lani od aprila do konec leta proizvedla 3.014,9 MWh, kar je bilo za osem odstotkov več, kot je bilo predvideno v investicijski dokumentaciji.

Sončna elektrarna Prapretno lani presegla pričakovano proizvodnjo

V Holdingu Slovenske elektrarne so zelo zadovoljni s proizvodnimi rezultat 3 MW sončne elektrarne Prapretno, saj je v času od uradne otvoritve aprila lani do konca leta v omrežje poslala že 3.014,9 MWh električne energije ali za 8 odstotkov več, kot je bilo sprva predvideno. S proizvedeno električno energijo v sončni elektrarni Prapretno so tako zagotovili letno oskrbo 820 povprečnih gospodinjstev, in sicer iz obnovljivega vira. 
Iz HSE ob tem poročajo, da so že lotili tudi gradnje druge faze te elektrarne, pri čemer trenutno zanjo oziroma SE Prapretno 2  potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, občina Hrastnik pa je konec lanskega leta v Uradnem vestniku Zasavja že objavila tudi sklep o pripravi občinskega podrobnega načrta za SE Prapretno 3. S tem se začnejo tudi aktivnosti za spremembo namenske rabe zemljišč na sosednjih zemljiščih obstoječe SE Prapretno, kar bo omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja še za tretjo fazo izgradnje sončne elektrarne, ki bo, ko bo v celoti zgrajena, imela instalirano moč 9,9 MW. Z uresničitvijo tega projekta bo tako skupna moč vseh sončnih elektrarn skupine HSE znašala že več kot 30 MW, v načrtih pa imajo še tudi nekatere nove projekte. V HSE jih še posebej veseli, da je izgradnja sončne elektrarne Prapretno v celoti plod znanja in dela družb skupine HSE (HSE, HSE Invest in HTZ).
Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, pri tem poudarja: »Izkoriščanje energije sonca sodi med najpomembnejše razvojne aktivnosti skupine HSE. Ne le sončna elektrarna Prapretno; tudi vsi naši prihodnji projekti so  usmerjeni v izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo zelene elektrike, s ciljem, da skupina HSE postane nosilec in glasnik zelenega prehoda v Sloveniji oziroma slovenski energetiki.« 

Brane Janjič
O avtorju