Obnovljivi viri

Sončna elektrarna Prapretno presega zastavljene načrte

V nekaj več kot  sedmih mesecih obratovanja je proizvedla 2.951 MWh električne energije, kar je za 11,7 odstotka več, kot je bilo sprva načrtovano.

Sončna elektrarna Prapretno presega zastavljene načrte

Največjo sončno elektrarno v Sloveniji Prapretno, ki deluje pod okriljem skupine HSE, sta danes obiskali delegaciji Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo. Seznanili sta se z vlogo elektrarne v slovenskem elektroenergetskem sistemu in načinom njenega delovanja kot tudi z rezultati, ki so bili v nekaj več kot sedmih mesecih od začetka obratovanja elektrarne nadpovprečni. SE Prapretno je namreč v nekaj več kot sedmih mesecih  proizvedla 2.951 MWh električne energije, kar je 11,7 odstotka več, kot je bilo sprva načrtovano.
Kot so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne, bi doslej proizvedena električna energija na tej lokaciji  zadoščala za letno oskrbo več kot 800 slovenskih gospodinjstev, vsa v letu 2022 proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn v skupini HSE pa bi lahko pokrila potrebe kar 1.500 gospodinjstev.

SE Prapretno je s 3 MW moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji, od začetka obratovanja, to je od 4. aprila letos, ko so se začeli zagonski preizkusi, deluje zanesljivo in brez motenj ter dosega večjo proizvodnjo od sprva predvidene. S takšnimi rezultati SE Prapretno izkazuje tudi dobro zasnovo in pravilno izbrano opremo ter ustrezno gradnjo, ki omogoča doseganje in preseganje planirane proizvodnje električne energije iz dragocenega obnovljivega vira. »Kot takšna je elektrarna, ki stoji na degradiranem območju bivšega odlagališča elektrofiltrskega pepela in žlindre Termoelektrarne Trbovlje, pomemben del razvojnih načrtov skupine HSE na področju t. i. zelenega prehoda,« poudarja mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno, in dodaja: »Njeno moč bomo v drugi fazi povečali do skupnih približno 10 megavatov. Skupna nameščena moč vseh sončnih elektrarn v skupini HSE bo takrat predvidoma znašala  že preko 30 MW, kar pomeni desetkratno povečanje sedanje zmogljivosti SE Prapretno v dveh do treh letih.« 

Skupina HSE je sicer največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Sedemnajst hidroelektrarn, osemindvajset malih hidroelektrarn in ena črpalna hidroelektrarna na porečjih Save, Drave in Soče ter sedem sončnih elektrarn letno proizvede več kot dve tretjini vse slovenske električne energije iz obnovljivih virov ter sestavlja približno polovico celotnega proizvodnega portfelja skupine HSE. 

Brane Janjič
O avtorju