Obnovljivi viri

Sončna elektrarna se še vedno izplača

Tisti, ki razmišljajo o postavitvi sončne elektrarne, so po zaključku »NET metering« sheme, ki se je iztekla s koncem lanskega leta, zaskrbljeni zaradi manjše finančne donosnosti sončne energije. V GEN-I so prepoznali potrebo po novem posloven modelu za samooskrbo z električno energijo za vse tiste lastnike sončnih elektrarn s soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024).

Sončna elektrarna se še vedno izplača

Nov poslovni model omogoča mesečni odkup presežne električne energije, oddane v omrežje, s čimer se zmanjšuje višina računa za električno energijo. Nov poslovni model ohranja ugodnosti za odjemalce in hkrati spodbuja aktivno upravljanje njihove porabe električne energije ter jih postavlja kot aktivne udeležence pri ustvarjanju lastne energetske bilance.

Samooskrbna rešitev, ki prinaša do 1000 € prihrankov na leto
Lastniki sončnih elektrarn, zgrajenih po uvedbi nove sheme, bodo prejeli mesečni račun za električno energijo, ki jo je GEN-I dobavil v urah, ko je bila poraba gospodinjstva večja od proizvodnje sončne elektrarne. Hkrati bodo prejeli dobropis za presežke električne energije, oddane v omrežje ob sončnih urah. Če je vrednost prevzete električne energije iz omrežja manjša od vrednosti oddane energije v omrežje, se dobropis prenese v naslednje mesece do njegove izrabe. Prihranek se od odjemalca do odjemalca razlikuje, saj je odvisen tako od porabe stranke kot od velikosti sončne elektrarne. Odvisno od teh dejavnikov lahko povprečna stranka pri prehodu na samooskrbo po novem poslovnem modelu računa na letni prihranek v višini do 1.000 € glede na leto 2023. 

Natančnejši in pravičnejši obračun električne energije
Nov poslovni model temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča bolj natančen obračun porabljene električne energije na mesečni ravni. Ta novi produkt ne prinaša le finančnih ugodnosti, temveč tudi krepi trajnostni prispevek lastnikov sončnih elektrarn in omogoča aktivno upravljanje z odjemom energije. S podporo GEN-I lahko lastniki sončnih elektrarn postanejo dejavni upravljavci električne energije, soustvarjalci energetske prihodnosti ter hkrati neodvisni od nihanj cen električne energije na mednarodnih trgih.

Za vse, ki razmišljajo o sončni elektrarni
Vse interesente vabijo, da izkoristijo prednosti novega poslovnega modela odkupa viškov in zaupajo izgradnjo sončne elektrarne strokovnjakom GEN-I Sonce. Obiskati je potrebno njihovo spletno stranizpolniti obrazec, po čemer prejmete informativno ponudbo, prilagojeno svojim potrebam in se naročite na ogled lokacije.  Lastna sončna elektrarna je tako le nekaj korakov stran. 
Nov poslovni model bo olajšal pot bodočim lastnikom sončnih elektrarn do energetske samozadostnosti in jih vzpodbudil k bolj trajnostni in učinkoviti rabi električne energije. Zaključek sheme »NET metering« predstavlja konec ene faze v upravljanju zelene energije in hkrati začetek novega obdobja, ki ga bodo zaznamovale nove rešitve, med katerimi naložba v sončno elektrarno ostaja še naprej privlačna.

Mare Bačnar
O avtorju