Obnovljivi viri

Sončnejši dnevi za sončne elektrarne

Za gradnjo sončnih elektrarn in pripadajoče opreme na voljo dodatnih deset milijonov evrov kohezijskih sredstev.
Sončnejši dnevi za sončne elektrarne
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, pri čemer je na voljo deset milijonov evrov nepovratnih sredstev iz evropskega kohezijskega sklada. Sofinanciranje je možno za nakup in vgradnjo naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije, nakup in vgradnjo hranilnika energije, pripadajoče električne instalacije in opreme, pripravo in izvedbo obrtniških instalacijskih del, pokritje stroškov storitev zunanjih izvajalcev in stroškov informiranja in komuniciranja ter stroškov strokovnega nadzora gradnje v vrednosti tri odstotke od upravičenih stroškov operacije.
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW instalirane nazivne moči elektrarne. Navedena sredstva bodo na voljo v obdobju 2019, 2020, 2021 in 2022, pri čemer prve vloge za dodelitev sredstev na ministrstvu pričakujejo najpozneje do 26. aprila, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 25. septembra 2020.
Na ministrstvu pričakujejo, da bodo tudi na ta način spodbudili odločitev za namestitev večjega števila sončnih elektrarn ter tako zmanjšali razkorak med trenutnim stanjem in zavezo o doseganju 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni rabi do leta 2020. 
Podrobnosti v zvezi z razpisom so dosegljive na tem naslovu.
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.