Hidro energija

Soške elektrarne Nova gorica praznujejo 75 let obstoja

Na današnji dan praznujejo Soške elektrarne Nova Gorica svoj 75. rojstni dan. Letnica ustanovitve družbe SENG sovpada z letom podpisa Pariške mirovne pogodbe, ko je bil večji del Primorske priključen takratni Jugoslaviji.

Soške elektrarne Nova gorica praznujejo 75 let obstoja

Na priključenem ozemlju so v noči z 18. na 19. november leta 1947 jugoslovanski strokovnjaki od italijanskih kolegov prevzeli obratovanje takrat delujočih elektrarn. Dogodki in čas, v katerem je nastalo podjetje, so bili v marsikaterem pogledu prelomni, zaznamovani z močnim zgodovinskim in družbenim nabojem. Med objekti je treba posebej izpostaviti elektrarni na reki Soči – Doblar in Plave, ki sta bili tedaj največji in najsodobnejši v takratni Jugoslaviji ter sta še vrsto let predstavljali steber elektroenergetskega sistema današnje Slovenije. Poleg njiju je delovalo še osem malih elektrarn, in sicer Možnica, Log, Gradišče, Plužna, Podmelec, Hubelj, Podbrdo in Tolmin. Skozi leta in desetletja nadaljnjega razvoja so zaposleni družbe SENG skrbno načrtovali nove elektroenergetske objekte in zgledno vzdrževali ter posodabljali obstoječe. Danes SENG upravlja kar 5 velikih in 22 malih HE, prvo – in za zdaj edino – črpalno HE v Sloveniji ter sončno elektrarno Hubelj. Razvoj, ki je v tri četrt stoletja uspel podjetju, je plod znanja, dela, zavzetosti in pripadnosti številnih generacij zaposlenih. Zato je današnji jubilej družbe SENG pravzaprav praznik vseh prvih zaposlenih, tako rekoč pionirjev, ki so postavljali temelje SENG in elektroenergetskega sistema nove države, in vseh naslednjih generacij, ki so premišljeno načrtovale, gradile, vzdrževale in posodabljale objekte, da lahko danes smelo in odgovorno nadaljujejo njihovo delo in poslanstvo.

Če poskušamo v grobem preleteti 75-letno prehojeno pot Soških elektrarn, ugotovimo, da obdobij mirovanja pravzaprav ni bilo. Kot rečeno, so bili na začetku postavljeni temelji z dvema velikima HE na Soči in osmimi malimi HE na pritokih Soče. Prvi slovenski, takrat jugoslovanski strokovnjaki niso osnovali zgolj podjetja, ampak so morali vzpostaviti celoten elektroenergetski sistem nove, mlade države, da se je gospodarstvo lahko oskrbovalo s tako potrebno električno energijo. In to v časih, ko se rane svetovne vojne še niso zacelile in je industrijski razvoj pomenil rešitev zaradi pomanjkanja ter temelj za blagostanje ljudi. 60. leta prejšnjega stoletja, ko si je država že nekoliko opomogla, so prinesla nekatere ambiciozne, skorajda velepotezne načrte graditve elektrarne na Soči, ki pa se niso uresničile. V 70. letih in vse do konca 90. let prejšnjega stoletja je bilo zgrajenih enajst malih HE in HE Solkan. V novo tisočletje je družba SENG vstopila z elektrarnama Doblar II in Plave II, ki prav v letošnjem letu praznujeta 20. obletnico delovanja. Prav poseben mejnik pa predstavlja prva in zaenkrat edina črpalna HE v Sloveniji, to je ČHE Avče, ki je začela obratovati leta 2010. Zadnje desetletje so zaznamovale večje rekonstrukcije starejših objektov, izgradnja dveh malih HE in prve manjše sončne elektrarne. V luči zelenega prehoda je razvoj, poleg izkoriščanja obnovljive energije vode, usmerjen tudi v iskanje možnosti izkoriščanja energije sonca in drugih obnovljivih virov. 

 

Mare Bačnar
O avtorju