Energetika

Spomladi začetek gradnje 110 kV daljnovoda Beričevo-Trbovlje

Eles bo v kratkem začel z gradnjo 110 kV DV Beričevo-Trbovlje, s katerim se bodo bistveno izboljšale razmere na širšem območju Litije.
Spomladi začetek gradnje 110 kV daljnovoda Beričevo-Trbovlje
Po dolgotrajnih pripravah na začetek gradnje novega 110 kV prenosnega daljnovoda Beričevo-Trbovlje naj bi se ta konec februarja oziroma v začetku marca tudi dejansko začela. Elektro-Slovenija je sicer pogodbo z izvajalcem del konzorcijem Elektroservisi Trzin in Dalekovodom Zagreb sklenil novembra lani, so pa bila konkretna dela na terenu zaradi pričakovanih težavnih zimskih razmer prestavljena v letošnjo pomlad.
Omenjeni daljnovod bo zagotovil kakovostno in zanesljivo dobavo električne energije na območju Litije, saj sedanje srednje napetostno omrežje ne zadostuje več naraščajočim potrebam. S prehodom na 110 kV napetostni nivo bo tako zagotovljeno zanesljivejše napajanje RTP Litija, hkrati pa bo nov daljnovod omogočil tudi poznejšo priključitev načrtovanih hidroelektrarn na srednji Savi na elektroenergetsko omrežje. Dolgoročno je na daljnovod predvidena tudi priključitev RTP Potoška vas (na delu trase med Dolenjo vasjo in Trbovljami), ki že obratuje in je povezana s stikališčem TE Trbovlje, s čimer bo zagotovljena tudi ustrezna daljnovodna povezava ob morebitnem povečanju proizvodnje v Trbovljah.  Vrednost projekta je ocenjena na 16,3 milijona evrov, Eles pa bo naložbo financiral iz lastnih sredstev.110 kV daljnovod Beričevo-Trbovlje naj bi v omrežje predvidoma priključili julija 2013.(bj)
Brane Janjič
O avtorju