Energetika

Sprejet poslovni načrt Eko sklada za leto 2024

Za kreditiranje naložb na področju varstva okolja naj bi bilo letos na voljo do 50 milijonov evrov, za izboljšanje energetske učinkovitosti pa tudi 34,5 milijona nepovratnih sredstev.

Sprejet poslovni načrt Eko sklada za leto 2024

Vlada je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2024. Vlada je hkrati določila, da se delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2024 v višini 1,8 milijona evrov, ki je prihodek Eko sklada, porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije. 

Iz predloženega Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada sicer izhaja, da bo Eko sklad za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja v letu 2024 zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov ugodnih posojil. Poleg tega bo na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije nadaljeval tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti v višini 34,5 milijona evrov. Na podlagi omenjenega zakona bodo, poleg navedenega programa, sredstva namenjena še za informiranje, ozaveščanje, energetsko svetovanje, subvencioniranje obrestnih mer ter stroške Eko sklada, v skupni višini 40 milijonov evrov. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 pa bo Eko sklad v letu 2024, poleg sredstev za izvajanje nekaterih pozivov iz preteklih let, razpisal še sredstva za nove ukrepe iz odloka, v skupni višini 104 milijonov evrov.

Brane Janjič
O avtorju