Obnovljivi viri

Sprejeta uredba o nadomestilu za izrabo prostora za vetrne elektrarne

Njen namen je povečati družbeno sprejemljivost vetrnih elektrarn in zmanjšati učinek koncepta »ne na mojem dvorišču«, ki simbolizira nasprotovanje lokalnega prebivalstva predlogom investitorjev za proizvodne objekte, posebej vetrne elektrarne.

Sprejeta uredba o nadomestilu za izrabo prostora za vetrne elektrarne

Kot so sporočili z vlade, bo morala Slovenija v skladu s sprejetim Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije s prizadevanjem, da se ambicija zviša pri naslednji posodobitvi NEPN (2023/24). 
Za uresničitev tega cilja je kot obnovljiv vir energije pomembna tudi vetrna energija, pri čemer so možnosti za izrabo vetrne energije v Sloveniji zaradi obsežnih območij Nature 2000 omejene in precej manjše kot v drugih državah. Slovenija tudi nima možnosti postavitve vetrnih elektrarn na morju, pri čemer dodatne možnosti za izrabo vetrne energije zmanjšuje še zelo razpršena poselitev (zelo malo lokacij z ustrezno hitrostjo vetra izpolnjuje zahteve za potreben odmik od naselij zaradi varstva pred hrupom). Poleg navedenega se nasprotovanje vetrni energiji v Sloveniji krepi tudi v nekaterih lokalnih skupnostih, splošni javnosti in delih nevladnega sektorja. 
Zaradi vsega naštetega je v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije  v 21. členu na novo urejeno nadomestilo za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Nadomestilo mora plačati proizvajalec električne energije iz energetskega potenciala vetra občini, v kateri je proizvodna naprava, in sicer ne glede na druge javne dajatve, ki jih je dolžan plačevati. Pooblastilo za podrobnejšo ureditev pravil za odmero in plačevanje tega nadomestila pa je bilo dodeljeno vladi. Osnova za nadomestilo bo tako v skladu z danes potrjeno uredbo ocenjeni celoletni prihodek zavezanca za plačilo nadomestila, ki izvira iz proizvodnje električne energije iz vetrne energije njegovih posameznih proizvodnih naprav. Navedeno nadomestilo je letna obveznost zavezanca za plačilo nadomestila, ki se zavezancu za plačilo nadomestila odmeri za preteklo leto po triodstotni stopnji od vrednosti osnove, in sicer z odločbo, ki jo izda ministrstvo, pristojno za energijo, po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in na podlagi podatkov, ki jih je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.