Energetika

Sprejeti novi predpisi za zmanjševanje emisij in financiranje nizkoogljičnih inovacij

O novem zakonu Evropski parlament in Svet EU že dosegla neformalni dogovor.
Sprejeti novi predpisi za zmanjševanje emisij in financiranje nizkoogljičnih inovacij

Novi zakon bo pospešil zmanjševanje deleža pravic do emisij v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki zajema okoli 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov EU. Novi predpisi predvidevajo, da se bo delež pravic do emisij, ki se dajo na trg, od leta 2021 dalje vsako leto znižal za 2,2 odstotka (t. i. linearni faktor zmanjšanja), kar je več od danes načrtovanega znižanja v višini 1,74 odstotka. Ta faktor se bo redno pregledoval, cilj pa je njegovo dodatno znižanje predvidoma leta 2024. Novi predpisi narekujejo tudi podvojitev števila pravic, ki se lahko vključijo v rezervo za stabilnost trga (MRS) v okviru sistema za trgovanje z emisijami (EU ETS), če na trgu pride do presežka pravic do emisij. V primeru uporabe bo rezerva v prvih štirih letih letno absorbirala do 24 odstotkov presežnih pravic, s čimer se bo njihova cena zvišala, kar bo še dodatna spodbuda za zmanjševanje emisij.

Prav tako je predvideno oblikovanje dveh skladov za spodbujanje inovacij in prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. In sicer bo sklad za modernizacijo financiral posodobitev energetskih sistemov v državah EU z nizkimi prihodki. Poslanci so poostrili finančne predpise in tako preprečili, da bi se financirali projekti proizvodnje energije na premog, z izjemo daljinskega ogrevanja v najrevnejših državah članicah. Sklad za inovacije pa bo financiral obnovljive vire energije, tehnologije za zajemanje in shranjevanje ogljika in nizkoogljične inovacijske projekte.

Med cilji novih predpisov je tudi preprečevanje selitve virov CO2, to je tveganja, da bi podjetja zaradi politike zmanjševanja emisij svojo proizvodnjo preselila izven Evrope. Sektorji, pri katerih obstaja največje tveganje, bodo prejeli pravice ETS brezplačno, manj izpostavljeni sektorji pa bodo brezplačno prejeli 30 odstotkov pravic.

V naslednjem koraku mora novi zakon potrditi še Svet EU, nato pa bo objavljen v Uradnem listu EU.

Polona Bahun
O avtorju