Okolje

Sprejeti strožji standardi emisijskih vrednosti CO2 za težka vozila

Ti bodo prispevali k povečanju deleža brezemisijskih vozil v celotnem voznem parku težkih vozil v EU, hkrati pa zagotovili ohranjanje in krepitev inovacij v tem sektorju in njegove konkurenčnosti.

Sprejeti strožji standardi emisijskih vrednosti CO2 za težka vozila

Svet EU je uradno sprejel uredbo o standardih emisijskih vrednosti CO2 za težka vozila, ki spreminja in krepi obstoječa pravila EU. S posodobljenimi pravili se bodo dodatno zmanjšale emisije CO2 iz sektorja cestnega prometa ter določili novi cilji za leta 2030, 2035 in 2040. Z revidiranimi pravili se bo razširilo področje uporabe obstoječe uredbe, da bi za skoraj vsa nova težka vozila s certificiranimi emisijami CO2, vključno z manjšimi tovornjaki, mestnimi avtobusi, drugimi avtobusi in priklopniki, veljali cilji glede zmanjšanja emisij.

Nova pravila ohranjajo obstoječi cilj za leto 2025, ki je trenutno določen kot 15-odstotno zmanjšanje emisij za težka tovorna vozila, katerih masa presega 16 ton. Uredba v skladu s podnebnimi cilji EU za leto 2030 in pozneje poleg tega določa nove cilje 45-odstotnega zmanjšanje emisij od leta 2030 (povečano s 30 odstotkov), 65-odstotnega zmanjšanje emisij od leta 2035 ter 90-odstotnega zmanjšanje emisij od leta 2040. Ti cilji se bodo uporabljali za srednja tovorna vozila, težka tovorna vozila z maso nad 7,5 tone in avtobuse, od leta 2035 pa tudi za ustrezna delovna vozila.
Do leta 2035 bo določen stoodstotni cilj ničelnih emisij za nove mestne avtobuse z vmesnim ciljem 90 odstotkov za to kategorijo do leta 2030. Medmestni avtobusi bodo iz tega cilja izvzeti, saj se bodo za namene merjenja zmanjšanja emisij šteli za avtobuse.
Uredba bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU.

Evropska komisija bo leta 2027 pregledala učinkovitost in učinek spremenjene uredbe, zlasti kar zadeva izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Med drugim bo morala oceniti tudi možnost razvoja skupne metodologije za ocenjevanje emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu novih težkih vozil in poročanje o njih.

Polona Bahun
O avtorju