Okolje

Sprejeto letno poročilo Eko sklada za leto 2020

Vlada je določila, da presežek prihodkov sklada nad odhodki iz leta 2020 v višini nekaj več kot 492.800 evrov ostane nerazporejen.

Sprejeto letno poročilo Eko sklada za leto 2020

Eko sklad je v letu 2020 odobril skupaj 2671 kreditov v vrednosti 43,2 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 82 odstotkov od 52,9 milijona evrov, kolikor je znašala skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov oziroma naložb. Podpisanih je bilo 2127 kreditnih pogodb v skupnem znesku 38,4 milijona evrov, od tega 79 odstotkov z občani.

Eko sklad je v letu 2020 dodeljeval nepovratne finančne spodbude na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije (URE) ter na podlagi programa Sklada za podnebne spremembe. Iz obeh virov sredstev je bilo v letu 2020 zagotovljenih 48,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, in sicer za dvig razpisanih sredstev v okviru javnih pozivov, ki so ostali v veljavi še iz preteklih let in za šest novih javnih pozivov. Tako je bilo 33 milijonov evrov razpisanih za ukrepe URE in OVE v stavbah, 4,5 milijona evrov za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu, tri milijone evrov za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in osem milijonov evrov za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije. Skladno z zakonom o URE nadaljeval z zbiranjem prispevka za energetsko učinkovitost, zbranih je bilo 40,2 milijona evrov sredstev.

Eko sklad je v letu 2020 nadaljeval s promocijo ozaveščanja javnosti o naložbah, ki prispevajo k manjšemu obremenjevanju okolja in manjši rabi energije, ter koordiniral in financiral brezplačno energetsko svetovanje občanom v okviru mreže ENSVET. Izvajal je dva evropska projekta; ZERO 500 za zmanjševanje energetske revščine, v drugem projektu pa kot partner sodeluje v projektu LIFE IP Care4Climate za čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

V letu 2020 je Eko sklad izvajal naloge zbiranja in upravljanja sredstev za sanacije po zakonu o rudarstvu ki jih uporabniki rudarskih pridobivalnih prostorov vplačujejo na Eko sklad, ta pa jih hrani do končne sanacije pridobivalnega prostora. Do konca leta 2020 je bilo vplačanih 0,6 milijona evrov.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.