Energetika

Spremembe naj vodijo k učinkoviti rabi energije!

Tako se glasi eden od poudarkov Mednarodne konference daljinske energetike 2014, ki poteka od 23. do 25. marca  v Portorožu.  
Spremembe naj vodijo k učinkoviti rabi energije!

Energetska učinkovitost je namreč eno od najpomembnejših vodil, ki naj se praktično uveljavi v celotnem procesu - od proizvodnje do uporabe.  

Mednarodno konferenco daljinske energetike je pripravilo Slovensko društvo za daljinsko energetiko (SDDE), ki deluje v okviru Zveze strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS) v sodelovanju z Energetiko.net. Gre za vodilni regionalni tridnevni dogodek na področju daljinske energetike.  

Kot je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik organizacijskega odbora Robert Bizjak, direktor podjetja Enerkon, d. o. o., so obvladovanje energije, energetskih virov in učinkovita raba enotni cilji moderne družbe.  

»Energija, ki je element vsakega procesa in gonilo razvitega sveta, je ob naraščajočih potrebah družbe tudi pospeševalka negativnih podnebnih sprememb. Visoka rast prebivalstva in stalno naraščanje rabe virov energije sili družbo k ukrepanju. Zakaj ne bi ukrepi spremenili vrednote današnjega sveta? Spremembe morajo prihajati hitro, dolgoročno pa voditi k zmanjšanju potrošnje energije hitro rastoče industrije in prebivalstva,« je poudaril Bizjak.  

DES pomembni za zanesljivo in učinkovito oskrbo  

Nadalje je Bizjak povedal, da v Enerkonu želijo omogočati učinkovito rabo energije in posledično varovati okolje. Velik potencial za energetsko učinkovitost so prepoznali tudi na področju daljinske energetike, zato se od vsega začetka vključujejo v delovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko. Daljinski energetski sistemi (DES) imajo namreč pomembno vlogo pri zanesljivi, učinkoviti in okolju prijazni oskrbi s toploto in hladom.  

Ob tem je Bizjak dejal, da so za zanesljivo in stroškovno učinkovito oskrbo izjemnega pomena meritve delovnih parametrov. Te so osnova vseh analiz in bilanc ter posredno vplivajo na uspeh in razvoj vsakega gospodarstva. Vplivajo na status in okolje, v katerem živimo. Proizvajalcem in distributerjem z naprednimi tehnologijami omogočamo boljši pregled učinkovite proizvodnje, distribucije in rabe energije, končnim odjemalcem pa preko meritev lastne porabe dajemo motiv za aktivno sodelovanje in vključitev v verigo energetske oskrbe.  

»Odjemalec naj bo seznanjen z vrsto energije in viri, ki ga preskrbujejo. To mu danes omogočajo razvite napredne tehnologije, s pomočjo katerih je sam še najbolj stimuliran, saj si lahko s pametno tehnologijo nadzora nad porabo znižuje stroške, prilagaja svojo porabo in učinkovito uporablja razpoložljivo energijo. Zavest odjemalcev in njihovo vedenje ima ključno vlogo pri rabi energije,« je med drugim še poudaril Bizjak. (mj)