Energetika

Spremembe v vrhu Soških elektrarn in Premogovnika Velenje

Vodstvo Soških elektrarn Nova Gorica bo z januarjem prevzel Mitja Gorjan, v dvočlanski upravi velenjskega Premogovnika pa bosta poslej mag. Marko Mavec in dr. Janez Rošer.

Spremembe v vrhu Soških elektrarn in Premogovnika Velenje
Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je na včerajšnji redni seji dal soglasje k imenovanju novih vodstev dveh družb skupine HSE. Soške elektrarne Nova Gorica bo tako od 1. januarja 2023 vodil generalni direktor Mitja Gorjan, Premogovnik Velenje pa dvočlanska uprava, ki jo sestavljata generalni direktor mag. Marko Mavec in direktor dr. Janez Rošer.
Mitja Gorjan je bil za generalnega direktorja SENG imenovan po izteku mandata dosedanjega direktorja družbe mag. Radovana Jereba. Gorjan, ki je od leta 2006 vodil investicijsko-razvojni sektor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, je po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike in magister gospodarski inženir z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja in izvedbe investicij. Kot generalni direktor družbe bo zadolžen predvsem za nadaljevanje že začrtanih razvojnih projektov in prednostne naložbe v obnovo, nadgradnjo in izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive električne energije. 
Mag. Marko Mavec je magister rudarskih in geotehnoloških znanosti. V Premogovniku Velenje je bil zaposlen večino svoje poklicne poti, med leti 2019 in 2020 je bil tudi generalni direktor družbe. V Premogovnik se vrača v obdobju izjemno zahtevnih pogojev za izkop premoga, ki vplivajo na obratovanje Termoelektrarne Šoštanj. Družbo bo vodil skupaj z dr. Janezom Rošerjem, doktorjem znanosti s področja geotehnologije in dosedanjim generalnim direktorjem. Strokovna profila članov poslovodstva Premogovnika Velenje ter njune dolgoletne izkušnje na rudarskem področju so izjemnega pomena za zagotavljanje pogojev za izkop ustreznih količin premoga, potrebnega za delovanje TEŠ, ob hkratnem zagotavljanju vzdržnega poslovanja družbe PV v prihodnje. Vodstvi obeh družb sta bili imenovani s štiriletnim mandatom. 
Radovan Jereb, dosedanji direktor SENG, in Aleš Logar, dosedanji direktor PV, ostajata zaposlena v družbah. (bj)

Na sliki generalni direktor Premogovnika Velenje Mag. Marko Mavec in generalni direktor SENG Mitja Gorjan.

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju