Energetika

Spremenjen zakon o spodbujanju investicij

Poleg proizvodnje in distribucije energije, za kar spodbud že doslej ni bilo dovoljeno dodeliti, po novem dodatno ni dovoljeno dodeliti spodbud tudi za shranjevanje in prenos energije.

Spremenjen zakon o spodbujanju investicij
Doslej je bilo proizvodnji in distribuciji energije že omejeno dodeljevanje spodbud. Novost pa je, da se ta omejitev širi tudi na shranjevanje in prenos energije.

Včerajšnja seja vlade je prinesla pomembne spremembe in dopolnitve Zakona o spodbujanju investicij, ki bodo vplivale na elektroenergetski sektor v Sloveniji. Te vključujejo omejitve za dodeljevanje spodbud na področju proizvodnje, distribucije, shranjevanja in prenosa energije. Doslej je bilo proizvodnji in distribuciji energije že omejeno dodeljevanje spodbud. Novost pa je, da se ta omejitev širi tudi na shranjevanje in prenos energije. Te omejitve bodo lahko vplivale na inovativne projekte v energetskem sektorju.

Novi akterji na seznamu brez spodbud


Z Uredbo 651/2014/EU se na seznam dejavnosti, ki ne bodo deležne spodbud za investicije, dodajata sektor lignita in sektor širokopasovnih povezav. V luči teh sprememb se postavlja vprašanje, kako bodo nove omejitve vplivale na cilje trajnostne energetike. Le upamo lahko, da bodo spodbude usmerjene v bolj trajnostne in okolju prijazne projekte. Vladne spremembe v Zakonu o spodbujanju investicij imajo širok vpliv na elektroenergetski sektor v Sloveniji. Ključno vprašanje ostaja, kako bodo podjetja in industrija prilagodila svoje strategije v svetlobi teh novih omejitev. S spremljanjem teh razvojev bomo lahko bolje razumeli, kako se oblikuje prihodnost elektroenergetike v Sloveniji.

Mare Bačnar
O avtorju