Energetika

SPTE energetsko izredno učinkovita

V Mariboru so pred dnevi predstavili delovanje kogeneracije - soproizvodnje toplotne in električne energije na zemeljski plin.
SPTE energetsko izredno učinkovita

Delavnice o kogeneraciji (SPTE), ki jo je uspešno izvedlo GIZ za distribucijo zemeljskega plina v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost pri IJS, se je udeležilo več kot 100 udeležencev iz različnih organizacij javnega in zasebnega sektorja iz vse Slovenije. To je jasen pokazatelj, da je kogeneracija na zemeljski plin aktualna in pomembna tema. 

Udeleženci so se seznanili z delovanjem kogeneracije na zemeljski plin, s  sodobnimi tržnimi in tehnološkimi trendi, ter s konkretnimi izkušnjami na tem področju. Zvedeli so tudi, kako strokovno in finančno uspešno izpeljati projekt postavitve kogeneracije. Ob zaključku je sledil še ogled kogeneracij na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Maribor ter v podjetju ECE Eco Energy Power.  

Kaj prinaša kogeneracija na zemeljski plin  

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije na zemeljski plin  je sočasno pretvarjanje energije goriva (zemeljskega plina) v toplotno in električno energijo. Kot pri proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije zemeljskega plina v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote. Ključna značilnost kogeneracije je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali vode.  

V primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije je sočasna izraba zemeljskega plina za pridobivanje toplotne in električne energije energetsko izredno učinkovita. Celotni izkoristek soproizvodnih sistemov je od 80 do 90 odstotkov. Tako tudi zmanjšujemo emisije ogljikovega dioksida v ozračje. Kogeneracija na zemeljski plin pa omogoča tudi velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe za 20 do 30 odstotkov. (mj)  

Več na: www.zemeljski-plin.si