Jedrska energija

Srečanje URSJV z nevladnimi organizacijami

Razprava je potekala o temah, ki jih nevladne organizacije ocenjujejo kot najpomembnejše.

Srečanje URSJV z nevladnimi organizacijami

Srečanje Uprave za jedrsko varnost in nevladnih organizacij je potekalo 27. januarja na sedežu Uprave. Udeležili sta se ga dve nevladni organizaciji, in sicer trije predstavniki Zveze ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (Karel Lipič, dr. Leo Šešerko in Matjaž Valenčič) ter dva predstavnika društva Focus (Barbara Kvac in Matjaž Grmek). Po uvodnem pozdravu in predstavitvi navzočih so predstavniki nevladnih organizaciji naslovili vprašanja ter odprli razpravo o temah, ki jih ocenjujejo kot najpomembnejše. Tako je razprava tekla predvsem o podaljšanju obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK), javni objavi upravne odločbe o občasnem varnostnem pregledu NEK, o morebitni gradnji nove jedrske elektrarne, o hrvaških zavezah glede radioaktivnih odpadkov iz elektrarne, o statusu gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, o veljavnosti obratovalnega dovoljenja raziskovalnega reaktorja v Podgorici in o možnosti vračila izrabljenega goriva raziskovalnega reaktorja v Združene države Amerike ter o boljših možnostih sodelovanja nevladnih organizacij v strokovnih razpravah, ki zadevajo jedrsko varnost. Srečanje so zaključili s poudarkom, da je tako za Upravo za jedrsko varnost kot tudi za prisotne nevladne organizacije najpomembnejše zagotavljanje najvišje ravni jedrske varnosti in da si bomo s tem namenom prizadevali za nadaljnji konstruktiven, transparenten in odprt dialog.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.