Energetika

Štajerci v lovu za načrtovanimi številkami

Elektro Maribor kljub številnim oviram na dobri poti do uresničitve revidiranega poslovnega načrta.
Štajerci v lovu za načrtovanimi številkami
Poslovanje Elektra Maribor je v letu 2020 potekalo v zelo zahtevnih okoliščinah, saj so najprej močan veter v februarju in nato še huda neurja v tretjem četrtletju precej poškodovala njihovo omrežje, marca in oktobra  je bila razglašena epidemija COVID-19, junija pa je začel veljati tudi dopolnjen omrežninski akt. V družbi so se na te vplive odzvali s številnimi ukrepi za zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja in varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov, ki so se potrdili kot zelo uspešni, tako, da vse kaže, da jim bo ob koncu leta vendarle uspelo doseči večino zastavljenih ciljev iz letošnjega prilagojenega poslovnega načrta. Kot poudarjajo v Elektru Maribor, jim je z uveljavitvijo preventivnih ukrepov tudi v najbolj zahtevnih razmerah uspelo zagotoviti zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo in neprekinjenost poslovanja. Tako distribucijski sistem ves čas deluje brezhibno, kar je v razmerah epidemije še posebej pomembno za prebivalstvo, družbene sisteme in tudi za delujoče gospodarstvo. 
Ob tem v Elektru Maribor izpostavljajo, da na njihovo poslovanje vse bolj vplivajo tudi podnebne spremembe. Izredne vremenske razmere, ki so vse pogostejše in vse bolj intenzivne, namreč povzročajo obsežne poškodbe na distribucijskem omrežju, njihovo odpravljanje pa zahteva velik angažma vseh operativnih ekip in podpornih procesov. Zaradi tega prihaja tudi do zamikov pri uresničevanju načrtovanih investicijskih vlaganj, to pa vpliva na prihodke iz naslova investicij v lastni režiji in tudi na trgu. Letos je v tem pogledu izrazito izstopalo tretje četrtletje, v katerem je bilo evidentiranih kar 73 odstotkov vseh dni z izrednimi razmerami v letu 2020. 

Število odjemalcev počasi, a vztrajno narašča

Elektro Maribor je v prvih devetih letošnjih mesecih na svoje omrežje priključil številne nove odjemalce in male elektrarne. Tako se je v navedenem obdobju število odjemalcev glede na lani povečalo za 928 oziroma 0,4 odstotka, število samooskrb pa kar za 1.165 oziroma 92 odstotkov. Ob tem sta se pomembno spremenila tudi moč in energija. Skupna obračunska moč je sicer ostala na ravni preteklega leta, konična moč pa se je povečala za 7 MW, pri čemer je bila skupna distribuirana energija v primerjavi z lani manjša za 5,5 odstotka. 
In kaj kažejo finančni kazalci za prvih devet letošnjih mesecev? V obravnavanem obdobju so v družbi Elektro Maribor realizirali poslovni rezultat pred obdavčitvijo v višini 9,3 milijona evrov, kar je bilo za 1,3 milijona evrov oziroma 12 odstotkov manj od sprva načrtovanega. Razlog za nižje realizirani poslovni rezultat je predvsem v nižjih prihodkih na trgu in od investicij v lastni režiji. Na drugi strani pa so precej spodbudni rezultati o izpeljavi investicijskih načrtov, saj je Elektro Maribor kljub temu, da so zaradi nujnih posegov morali nekatera načrtovana dela zamakniti, v prvih devetih mesecih izpeljal za 20,1 milijona evrov naložb, kar je bilo sicer za 13 odstotkov pod planom, a hkrati za 3,8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Tako so v tem času na novo položili več kot 112 km srednje in nizko napetostnih kablovodov, sanirali 133 km srednje in nizkonapetostnih nadzemnih daljnovodov ter zgradili 22 novih transformatorskih postaj in ocenjujejo, da bodo v skladu z rebalansom plana za leto 2020 investicijska dela v celoti izpeljali.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.