Energetika

Statistični urad: neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem februarju

Februarska proizvodnja električne energije se je po podatkih Statističnega urada RS povečala v primerjavi s februarjem preteklega leta. Prav tako se je povečala tudi oskrba z energenti.

Statistični urad: neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem februarju

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.258 GWh. V primerjavi z januarjem se je zmanjšala za 7 odstotkov, v primerjavi s februarjem 2023 pa se je povečala za 20 odstotkov.

Hidroelektrarne so proizvedle 43 odstotkov več energije, termoelektrarne 23 odstotkov več, krška nuklearka pa je proizvedla za štiri odstotke več električne energije.

Za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah uporabljajo gorivo, zato je ob povečani proizvodnji zrasla tudi poraba goriv, ki je bila skupaj za 13 odstotkov višja kot leto poprej.

 

Uvozno-izvozna dinamika

Februarja smo tako uvozili 835 GWh, izvozili pa 987 GWh električne energije. Uvoz se je v primerjavi s prejšnjim februarjem zmanjšal za 2 odstotka, izvoz pa povečal za kar 35 odstotkov.

Gospodinjstva in poslovni subjekti februarja zmanjšali rabo elektrike

Gospodinjstva so februarja porabila 297 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 582 GWh – z 296 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost, kažejo podatki SURS.

Tako se je v primerjavi z januarjem poraba električne energije v gospodinjstvih zmanjšala za 21 odstotkov, pri poslovnih subjektih pa za 9 odstotkov.

Dinamična poraba energentov

Količina oskrbe z energenti se je zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih, petrolejskem gorivu za reaktivne motorje ter pri črnem premogu in antracitu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 43 odstotkov, 16 odstotkov oziroma za 3 odstotke.

Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 33 odstotkov utekočinjenim naftnim plinom za 23 odstotkov, zemeljskim plinom za 23 odstotkov, motornim bencinom za 22 odstotkov ter rjavim premogom in lignitom za 4 odstotke.

V primerjavi s prejšnjim februarjem pa so porastle količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 87 odstotkov, črnim premogom in antracitom za 39 odstotkov, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 30 odstotkov,, rjavim premogom in lignitom za 24 odstotkov in dizelskim gorivom za 5 odstotkov.

Katarina Prelesnik
O avtorju