Energetika

Svet EU odobril nova pravila glede čezmejne energetske infrastrukture

Nova pravila naj bi pripomogla k posodobitvi, razogljičenju in povezovanju čezmejne energetske infrastrukture držav članic EU.
 

Svet EU odobril nova pravila glede čezmejne energetske infrastrukture

Svet EU je včeraj sprejel revidirano uredbo o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Nova pravila naj bi pripomogla k posodobitvi, razogljičenju in povezovanju čezmejne energetske infrastrukture držav članic, da bi EU lažje dosegla cilje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Poleg tega naj bi z revidirano uredbo tudi v prihodnje zagotavljali povezovanje trgov in njihovo konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe.

Revidirana uredba je bila sprejeta na podlagi začasnega dogovora z Evropskim parlamentom iz decembra lani, s čimer se zaključuje postopek sprejetja.
Z novimi pravili se med drugim odpravlja podpora novim projektom v zvezi z zemeljskim plinom in nafto, poleg tega bodo za vse projekte uvedena obvezna trajnostna merila. Tudi postopki izdaje dovoljenj in odobritev bodo enostavnejši in hitrejši.
Z revidiranimi pravili se v zvezi z vsemi sredstvi, tudi pri pametnih plinskih omrežjih, povečuje vloga obnovljivih virov. Ustvarjajo se možnosti za nezavezujoče sodelovanje pri načrtovanju morskih omrežij.

Evropska komisija je predlog o revidirani uredbi TEN-E sicer predstavila 15. decembra 2020. V reviziji uredbe TEN-E je opredeljenih enajst prednostnih koridorjev in tri prednostna tematska področja za razvoj in medsebojno povezovanje. Z njo se posodabljajo kategorije infrastrukture, upravičene do podpore, s poudarkom na razogljičenju, in dodaja nov poudarek na električna omrežja na morju, vodikovo infrastrukturo in pametna omrežja. To se bo večinoma izvajalo s projekti skupnega interesa, ki so upravičeni do financiranja iz instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027. Seznam projektov skupnega interesa sprejme Komisija v obliki delegirane uredbe na podlagi ocene t. i. regionalnih skupin. Projekti skupnega interesa imajo številne prednosti, vendar ni zagotovljeno, da bo EU financirala projekte s seznama projektov skupnega interesa.

Svet EU je 11. junija lani sprejel dogovor o splošnem pristopu glede TEN-E. Predsedstvo Sveta in pogajalci Evropskega parlamenta so nato 15. decembra na tristranskih pogajanjih dosegli začasni politični dogovor. Evropski parlament je stališče o uredbi v prvi obravnavi sprejel 5. aprila letos. Nova uredba mora biti sedaj objavljena v Uradnem listu EU, nato pa bo lahko stopila v veljavo.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.