Energetika

Svet EU sprejel načrt REPowerEU

Namen sprejetja uredbe o spremembi za vključitev poglavij načrta REPowerEU v instrument za okrevanje in odpornost je okrepiti strateško avtonomijo EU pri diverzifikaciji oskrbe z energijo in odpravo odvisnosti od ruskega uvoza fosilnih goriv.

Svet EU sprejel načrt REPowerEU

V praksi bodo lahko države članice dodale novo poglavje načrta REPowerEU svojim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost v okviru instrumenta NextGenerationEU, da bi financirale ključne naložbe in reforme, ki bodo pomagale doseči cilje načrta REPowerEU.
Med ključnimi cilji načrta REPowerEU so povečanje odpornosti, varnosti in trajnosti energetskega sistema EU s potrebnim zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv in diverzifikacijo oskrbe z energijo na ravni EU, vključno s povečanjem rabe obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zmogljivosti shranjevanja energije. 
Za financiranje naložb in reform bodo na voljo dodatna nepovratna sredstva v višini 20 milijard evrov, in sicer 60 odstotkov sredstev iz Sklad za inovacije in 40 odstotkov sredstev od prodaje emisijskih kuponov. 
Ključ dodeljevanja sredstev državam članicam je formula, ki upošteva kohezijsko politiko, odvisnost držav članic od fosilnih goriv in rast cen investicij.
Države članice bodo imele dodatno možnost, da zaprosijo za denarno podporo tudi v primeru višine zahtevkov nad 6,8 odstotka BDP ob ustreznih pogojih. Države članice bodo imele možnost prostovoljnih prenosov sredstev iz rezerve za prilagoditev na brexit.

Evropska komisija je 18. maja 2022 predlagala načrt REPowerEU, ki spreminja uredbo o načrtu za okrevanje in odpornost in druge zakonodajne akte. Svet EU se je o svojem stališču do predloga dogovoril 4. oktobra 2022, Evropski parlament pa je nato 10. novembra lani sprejel številne spremembe zakonodajnega predloga, ki predstavljajo njegovo stališče v pogajanjih s Svetom EU.
Tristranska pogajanja med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU so se začela 16. novembra lani in končala z začasnim dogovorom, doseženim 14. decembra 2022.
Evropski parlament je uredbo sprejel v prvi obravnavi 14. februarja 2023. Zdaj, ko jo je sprejel še Svet EU, bo stopila v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.

Polona Bahun
O avtorju