Energetika

Svetovna poraba elektrike naj bi letos presegla tisto iz leta 2019

Potem, ko je lanski izbruh pandemije povzročil globalni padec odjema električne energije za dober odstotek, naj bi povpraševanje po tej dobrini letos spet naraslo.

Svetovna poraba elektrike naj bi letos presegla tisto iz leta 2019

Razglasitev pandemije koronavirusa in posledična ustavitev gospodarskih dejavnosti je lani povpraševanje po električni energiji na globalni ravni zmanjšala za odstotek, pri čemer je bilo velik upad odjema v primerjavi z letom prej zaznati še zlasti v prvi polovici leta, ko se je odjem v nekaterih državah zmanjšal celo za tretjino. Z omilitvijo ukrepov in oživitvijo gospodarstva v vodilnih svetovnih državah proti koncu leta je bil nato odjem konec leta na globalni ravni vendarle večji, tako da je zmanjšanje odjema glede na leto prej konec leta 2020 znašalo »le« odstotek. Kot navajajo v Mednarodni organizaciji za energijo v globalnem energetskem pregledu za leto 2021, so za letos pričakovanja že višja, in sicer naj bi na svetovni ravni povpraševanje po električni energiji zraslo za 4,5 odstotka, najbolj na Kitajskem in v Indiji. Višje številke kot lani naj bi dosegli tudi v ZDA in tako presegli povpraševanje iz leta 2019, medtem ko naj bi številke v štirih največjih evropskih porabnicah električne energije kljub letošnji rasti zaostale za primerjalnimi podatki iz pred kriznega obdobja.

Sicer pa naj bi se na področju zagotavljanja potrebne električne energije še naprej nadaljeval trend opuščanja fosilnih goriv in povečevanja deleža energije iz obnovljivih virov, ki naj bi pokrili več kot polovico naraščajočih potreb po električni energiji.  Med fosilnimi gorivi pa naj bi se znova okrepila vloga premoga, in sicer tako v ZDA, kjer se je uporaba tega vira lani zmanjšala za petino, še bolj pa na Kitajskem, kjer naj bi proizvodnjo iz termoelektrarn na premog, ob hkratnem povečevanju števila obnovljivih virov, letos povečali za 330 TWh in tako primerljive številke iz leta 2019 presegli za kar 7 odstotkov. Podobno velja tudi za Indijo, kjer naj bi prav tako večino rasti povpraševanja ali natančneje kar 70 odstotkov pokrili s proizvodnjo iz termoelektrarn na fosilna goriva.
Določeno renesanso po pandemiji naj bi letos doživela tudi jedrska energija, katere rast naj bi bila v povprečju dvoodstotna.  K jedrski energiji, kot pomembnemu nizkoogljičnemu viru, se obračajo predvsem hitro razvijajoče se azijske države, kar potrjuje tudi dejstvo, da naj bi od desetih napovedanih novih reaktorjev, ki naj bi jih letos priključili na elektroenergetsko omrežje, kar štiri zagnali na Kitajskem.

Brane Janjič
O avtorju